Consell de Mallorca
El PIAT de Mallorca pretén posar ordre en l’activitat turística
El Pla s’aprovarà en el Ple de divendres, 27 de juliol.
conselldemallorca.net 19/07/2018 - 07:31:09

El PIAT de Mallorca pretén posar ordre en l’activitat turística

El Pla s’aprovarà en el Ple de divendres, 27 de juliol, i després s’iniciarà un període d’exposició pública durant el qual també es mantindran reunions amb agents socials, sector turístic i ajuntaments.

El president del Consell, Miquel Ensenyat; la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el conseller d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet, han presentat el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT). També hi ha participat el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell

Ensenyat ha afirmat que el PIAT «té tres grans eixos que són la contenció amb el sostre de places, l’equilibri territorial i la protecció del paisatge».

A més, el president ha recordat que el turisme suposa «el 45 per cent del Producte Interior Brut (PIB) i el 32 per cent dels assalariats». A part, «segueix existint un altra grau d’estacionalitat».

Per la seva part, la consellera Garriod ha assegurat que «posam ordre i regulam territorialment la principal activitat econòmica de l’illa». També ha expressat que «es poden entendre les molèsties que produeixen els mesos de temporada alta però en cap cas podem acceptar que es vagi a rebre als turistes amb pancartes».

El PIAT també té un apartat dedicat al producte i a les dotacions turístiques. «Volem apostar per un altre model turístic de més qualitat, més sostenible i més respectuós amb l’entorn», segons el conseller Bonet.

Des de l’any 2012, quan es va aprovar la Llei de turisme de les Illes Balears, es va derogar el POOT (Pla Director Sectorial de l’Oferta Turística) i no hi havia cap normativa concreta sobre territori que fes referència al motor econòmic principal de la nostra illa.

SOSTRE DE PLACES

El Pla marca una capacitat màxima d’allotjament turístic a Mallorca. Aquest se situa en 430.000 places, que es divideixen en 315.000 per a establiments d’allotjament turístic (places hoteleres) i 115.000 per a lloguer vacacional.

En aquest sentit, es creen dues borses de places. La primera, per a allotjaments turístics i places hoteleres, amb un total de 15.000. La segona borsa està formada per 28.000 places i està destinada a les estades turístiques a habitatges.

A més, també s’ha marcat al PIAT un càlcul de la densitat màxima que hi pot existir a cada àrea de sòl urbà o urbanitzable. En aquest sentit, es marca un màxim de 6 places per hectàrea a les zones de primera residència, 12 places a les zones de segons residència i 8 places a Palma ciutat.

D’aquesta manera, s’evitarà que es pugui construir l’hotel de sa Ràpita (Campos).

UNA APOSTA PER LA QUALITAT

En el PIAT es determinen una sèrie de zones turístiques que es declaren madures i saturades. Aquestes són, per una banda, la platja de Palma-s’Arenal, Peguera, Santa Ponça i Palmanova-Magaluf.

A més, s’afegeixen a aquesta llista Cala Millor-Cala Bona-Son Moro-s’Illot i Cales de Mallorca.

Les zones madures i saturades tenen necessiten una reconversió i, per això, s’hauran de redactar plans de reforma integral (PRI) d’aquestes zones.

Per altra banda, també es detecten una sèrie de zones turístiques madures, però que no es consideren saturades. Aquestes són Cala Rajada-Font de sa Cala, Can Picafort i Port d’Alcúdia. Per a aquestes, per evitar que arribin a declarar-se saturades, s’haurà d’elaborar un pla especial per a cada una.

A més, no es permetran ni camps de golf ni hotels rurals nous a cap indret de l’illa.

Pel que fa a la millora de la sostenibilitat, es tindran en compte tot un seguit de mesures ambientals que s’hauran d’implantar a les construccions noves. Algunes d’aquestes mesures són la plantació d’arbres i que l’eficiència energètica sigui, com a mínim, de categoria B, entre altres actuacions.

MODEL TERRITORIAL

El PIAT classifica Mallorca en deu sistemes territorials: litoral de Ponent, serra de Tramuntana, badies del Nord, península de Llevant, litoral de Llevant, Migjorn, platja de Palma, àrea metropolitana de Palma, Raiguer i Pla de Mallorca.

A més, també es classifiquen les zones turístiques Palma capital, els nuclis residencials (de primera i segona residència) i el sòl rústic.

ESTADES TURÍSTIQUES A HABITATGES

Es mantenen els criteris de la zonificació que es varen determinar en el document que es va enviar a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA).

Així mateix, també s’incorporen les especificitats establertes en la CBMA. Per tant, el lloguer vacacional a les zones madures es permet en la modalitat de seixanta dies, però no pot ser durant els mesos de juliol i agost, només en un dels dos.

Al sòl rústic comú, es permeten les estades turístiques en habitatges, però l’edificació no pot ser nova i la resta de la finca ha de conservar el paisatge agrícola.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

Amb l’aprovació inicial del PIAT, també es durà endavant un règim de suspensió de llicències que estarà vigent fins que s’aprovi definitivament el PIAT, amb un màxim de dos anys.

Només es podran donar d’alta un màxim de 20.000 places per a estades turístiques a habitatges i 10.000 per a hoteleres.

A PARTIR D’ARA

El PIAT, previsiblement, s’aprovarà en el Ple del Consell del proper divendres, 27 de juliol, de forma inicial. Després de publicar-se en el BOIB, s’obrirà un període d’exposició pública de quaranta-cinc dies perquè tothom que ho vulgui pugui presentar propostes de millora i al·legacions.

A més, durant el mes de setembre es mantindran reunions amb representants dels agents socials, amb entitats del sector turístic i amb els ajuntaments. L’objectiu d’aquestes trobades és donar a conèixer amb detall el PIAT i resoldre els dubtes que puguin sorgir. Al mateix temps, també es pretén rebre les propostes que es facin.

arribar.

 

Reciente
Visto
Comentado