Gob Mallorca
El GOB demana als caçadors de Mallorca que enguany no cacin la tórtora europea
Davant la negativa del Consell a aplicar enguany una moratòria, contemplada al Pla d'Acció aprovat per la Comissió Europea.
gobmallorca.com 13/08/2018 - 15:03:58

El GOB demana als caçadors de Mallorca que enguany no cacin la tórtora europea

Davant la negativa del Consell a aplicar enguany una moratòria, contemplada al Pla d'Acció aprovat per la Comissió Europea, apel·lam a la responsabilitat personal dels caçadors

El proper dimecres, 15 d’agost, comença la caça al període de mitja veda, en el qual es podran caçar diverses espècies, entre elles la tórtora europea (*Streptopelia turtur*).

La tórtora europea està patint un *important declivi poblacional*. Així, el el Programa Europeu de Seguiment d’Aus Comunes, coordinat per l’European Bird Census Council, ha registrat una pèrdua del 78% dels seus efectius europeus entre 1980-2013, i del 29% entre 2004-2013. A Espanya, el programa SACRE de SEO-Birdlife, ha detectat una *minva del 30% des de 1998*. Les causes del declivi semblen complexes, i podrien tenir a veure amb sinèrgies negatives creades per diferents factors que poden actuar a les zones de cria i d’hivernada, com la *pèrdua dels hàbitats de cria, l’ús d’herbicides o la caça*.

Davant aquesta situació, el 2016 el Comitè Científic del Comitè de Flora i Fauna Silvestres (Ministeri de Medi Ambient) elaborà un *dictamen en el qual suggereix la inclusió de la tórtora europea en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades amb la categoria de Vulnerable* <https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/dictamen-streptophelia-turtur_tcm30-378930.pdf>. Això en la pràctica implicaria la *prohibició de la caça* d’aquesta espècie a Espanya. Aquesta petició està encara pendent de decisió per part del Ministeri.

En la mateixa línia, recentment la Comissió Europea ha aprovat el *Pla d’Acció per la conservació de la tórtora europea (2018-2028)* <http://www.trackingactionplans.org/SAPTT/downloadDocuments/openDocument?idDocument=49>.
En aquest document, que per ara no s’ha traduït en cap norma legal i per tant és només indicatiu, es suggereixen i calendaritzen diverses mesures per tal de recuperar l’espècie. Entre elles es planteja una *moratòria de caça el 2018*, i l’inici dels estudis necessaris per tal d’establir uns nivells d’aprofitament cinegètic sostenible.

A la vista de la situació, el GOB ja reclamà fa uns mesos l’aplicació a Mallorca de la moratòria de caça per 2018 indicada al Pla d’Acció. El Consell de Mallorca no va atendre la nostra petició, tot i que ha decidit reduir enguany en un exemplar el cupo màxim de captura diària per caçador, passant de 4 a 3 exemplars. Aquesta reducció segueix el camí iniciat l’any passat, quan ja es va passar de 6 a 4 exemplars de cupo diari màxim.

Des del GOB apreciam positivament la reducció del cupo, tot i que consideram que davant la situació que pateix l’espècie és insuficient i que no s’ajusta a les determinacions indicades pel Pla d’Acció.

La posició del Consell no ens sorprèn, i entenem que políticament es prefereix esperar a que la prohibició de la caça de la tórtora arribi d’altres instàncies superiors (Ministeri o Comissió Europea) i no haver així d’assumir el cost polític d’una mesura administrativa que pot esser impopular entre els caçadors.

Per això, *davant la manca de suficient compromís de l’administració insular amb les indicacions del Pla d’Acció i amb la conservació de l’espècie, des del GOB apel·lam a la responsabilitat personal i demanam als caçadors que enguany renunciïn a caçar aquesta espècie*. Sabem que hi ha molts caçadors que no cacen durant la mitja veda, i molts que també entenen la necessitat de reforçar la conservació de les espècies com a garantia per a la pràctica de la caça en el futur. A ells ens adreçam, ja que malauradament consideram que ni els responsables polítics ni els dirigents cinegètics en són prou sensibles.

 

Reciente
Visto
Comentado