Artà
La mitjana d’usuaris a les cales verges d’Artà aquest estiu ha estat de 655 persones
L’Ajuntament d’Artà ja compta amb els resultats del recompte realitzat a l’entrada de les cales verges del litoral.
arta.cat 14/09/2018 - 11:30:38

La mitjana d’usuaris a les cales verges d’Artà aquest estiu ha estat de 655 persones

L’Ajuntament d’Artà ja compta amb els resultats del recompte realitzat a l’entrada de les cales verges del litoral per obtenir informació de la pressió humana que suporten i incorporar-la al pla de regulació i ordenació de la zona

L’estudi, realitzat durant vuit dies alterns de juliol i agost, xifra en 661 el nombre màxim d’usuaris a Cala Torta i en 216 els de Cala Mitjana; Revela també que, d’entre els dies en què s’ha fet recompte, el 12 d’agost es produí la punta d’entrada de vehicles, amb 595

Les cales verges d’Artà (Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta) han tingut aquest estiu una mitjana d’ocupació màxima de 655 usuaris i una punta d’usuaris de 872, registrats el passat 12 d’agost entre les 15.30 h i les 16 h. Així es desprèn dels resultats de l’Informe del recompte a les Cales Verges d’Artà 2018, que impulsà fa dos mesos la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artà amb l’objectiu de recopilar en xifres informació de l’afluència de persones en aquests espais naturals del litoral del municipi. Aquesta informació serà processada i s’incorporarà al ventall de mesures previstes a la zona en el marc del Pla d’ordenació i gestió sostenible del litoral d’Artà, aprovat per juliol de 2017, i pensat per garantir la sostenibilitat del litoral amb una gestió pròpia del municipi.

El recompte ha estat realitzat amb l’objectiu de quantificar la presència de gent a les cales verges i de conèixer els mitjans de transports emprats per accedir-hi. La feina s’ha duit a terme durant vuit dies alterns dels mesos de juliol i agost, entre les 9 h i les 19 h, i ha permès definir també vehicles i ocupacions, tant a l’entrada com a la sortida de les cales, per conèixer la freqüentació i ocupació de vehicles i usuaris.

Segons l’estudi, la mitjana màxima de persones en dies laborables (597 usuaris) és inferior a la dels dies no laborables (713 usuaris) i per cada usuari de Cala Mitjana n’hi ha 3,68 de Cala Torta (molt més freqüentada). La mitjana màxima d’usuaris de Cala Torta va ser de 527 i la de Cala Mitjana, 137; mentre que el nombre màxim d’usuaris registrats a Cala Torta va ser de 661 (el 12 d’agost entre les 13.30 h i les 14.30 h) i a Cala Mitjana, de 216 (el 28 de juliol entre les 17 h i les 17.30 h).

També s’ha realitzat una enquesta als usuaris, demanant sobre l’origen del seu desplaçament, la motivació de la visita i altres qüestions, per tal de conèixer el perfil dels usuaris.

Vehicles i capacitat de càrrega. L’estudi ha revelat, així mateix, que el cotxe és el vehicle més habitual per arribar-hi, però no l’únic, destacant també la presència de quads o jeeps turístics, que provoquen un gran impacte. L’accés diari de cotxes supera els centenars, i la xifra màxima d’entrada es produí el 12 d’agost, amb 595 cotxes. Aquest mateix dia, a més, es produí la punta de 295 cotxes estacionats al sistema de les cales verges. La mitjana de cotxes estacionats a Cala Torta en els dies del recompte va ser de 192, mentre que la de Cala Mitjana va ser de 48. Respecte l’ocupació de vehicles, l’estudi aporta que la mitjana global d’ocupació és de 2,86 persones per cotxe.

Finalment, l’estudi amolla dades rellevants sobre la capacitat teòrica de càrrega de Cala Torta, resultat de dividir els m2 d’ús recreatiu de la Cala (8.507 m2) per l’espai estimat que una persona necessita per satisfer la seva experiència a una cala verge (15 m2). El resultat d’aquesta operació clou que Cala Torta té una capacitat de càrrega de 567,13 usuaris potencials i que, segons l’estudi, serien necessaris 198 cotxes per transportar el teòric 100% de la capacitat de càrrega de la cala. Aquesta capacitat de càrrega se superà a Cala Torta en dos dels vuit dies en què es feren els recomptes.

Aquestes dades permetran també aportar informació en el procés d’al·legacions al Pla d’Intervenció en Àmbits Turístiques (PIAT), que en el seu Annex VI d’accessos a platges, situa un nombre màxim d’aparcaments al sistema de Cala Estreta, Cala Mitjana i cala Torta de 166 aparcaments en total.

Mesures municipals. La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artà, Aina Comas, ha assegurat que els resultats de l’estudi “per primera vegada disposam d’una informació molt important per conèixer la realitat de les cales verges del litoral d’Artà i un element molt valuós per seguir regulant i ordenant l’activitat i el trànsit a una zona natural amb ecosistemes especialment fràgils”.

La Regidoria de Medi Ambient, després de l’experiència d’aquest estiu, treballa en una línia de condicionament dels camins de Cala Torta i Cala Mitjana i en la regulació  de la circulació. Paral·lelament, es preveu la senyalització de diferents bosses d’aparcament per millorar les condicions de l’estacionament dels vehicles. L’Ajuntament tancà a mitjans del passat mes de maig l’accés de vehicles al llit del torrent de Cala Torta (part final del camí) com a mesura de protecció del malmès sistema dunar d’aquest indret. El Consistori manté converses amb les administracions superiors, com son la Conselleria de Medi Ambient i la Demarcació de Costes de les Illes Balears, per aconseguir una actuació conjunta i de manera coordinada per a la conservació d’aquesta zona natural.

Senyalització del litoral. Finalment, destacar que un altre projecte municipal contemplat dins el Pla de gestió sostenible del litoral d’Artà, la senyalització uniforme de les platges i cales del municipi, s’ha realitzat amb èxit durant l’estiu. Em aquest sentit s'ha actuat sobre Cala Torta, Cala Mitjana, Cala Estreta, Cala Matzoc, Sa Fontcelada, Arenalet des Verger, Arenalet de Na Clara - Es Caló, Cala Mata, Caló de Betlem, Caloscamps - es Canons, Sa Platgeta, Cala Tonó i S'Estanyol - Arenal de Sa Canova. S’han instal·lat 13 cartells de nou disseny amb il·lustracions de flora i fauna característica i informació d’interès per a visitants i banyistes.

 

Reciente
Visto
Comentado