UCTAIB
LES COOPERATIVES, UN MODEL PER A LA IGUALTAT
Presentació de l’estudi sobre la realitat de la dona a les cooperatives de treball .
uctaib.coop 11/02/2019 - 12:48:23

LES COOPERATIVES, UN MODEL PER A LA IGUALTAT

Presentació de l’estudi sobre la realitat de la dona a les cooperatives de treball

11 de febrer de 2019

Horari: de 18:00 a 20:00 hores

Lloc: Casal d’Entitats Ciutadanes (Quarter General Luque)

Carrer Quarter, 07300 Inca

18.00.- Benvinguda a càrrec d’un representant de l’Ajuntament d’Inca.

18:10.- Presentació de la jornada a càrrec de Malena Riudavets, presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB).

18:15.- Presentació de la Llei de Microcooperatives de les Illes Balears, aprovada el passat mes de gener, per part d’Isabel Castro, Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

18:30.- Dades i conclusions de l’estudi: La dona a les Cooperatives de Treball de les Illes Balears per part de Catibel de la Fuente, tècnica de la UCTAIB.

18:45.- Taula rodona Les cooperatives, un model per a la igualtat:

Modera l’acte Enric Pozo, President de les Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears:

Malena Riudavets, presidenta d’UCTAIB, vicepresidenta de COCETA, membre del board de Cooperatives Europe en representació de COCETA, consellera de CEPES i membre del Comitè de gènere de l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional).

Antònia Coll, Cooperativa Inforaiguer S. Coop. (Revista Sa Plaça).

Alice Weber, Delegada d’Educació, Formació i Ocupació, i de l’Organisme Autònom Llar d’Infants d’Inca.

Maria Alorda, directora general de FP de la Conselleria d’Educació.

19:30.- Intervencions i preguntes del públic assistent.

19.45.- Clausura de l’acte..

Patrocina: Ajuntament d’Inca i IBDONA (Conselleria de Presidència del Govern Balear)

Organitza: Unió de Cooperatives de Treball Illes Balears (UCTAIB) i ADECOOP (Associació de Dones Empresàries Cooperativistes de les Illes Balears)

Reciente
Visto
Comentado