Així, no seran sancionats en el cas d’estar aparcats a zona blava
Preguntas MÉS-Esquerra Manacor al Pleno: Relación Puestos de Trabajo Funcionarios; Precintos y expedientes; Sala de estudio diferenciada de la Biblioteca; Moción ayuda a ACCU Mallorca
Tercera.....Ve factible el equipo de gobierno la apertura dentro de este mandato de alguna sala de estudio diferenciada del servicio de biblioteca?.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 10/02/2017 - 04:45:00
13 de febrero de 2017. Primera.....¿Qué pasos ha hecho el equipo de gobierno para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo en este mandato?.

MÉS-Esquerra Manacor, Grupo Municipal. Preguntas que el Grupo Municipal MÉS-Esquerra Manacor presenta por el Pleno ordinario de 13 de febrero de 2017. Primera.....¿Qué pasos ha hecho el equipo de gobierno para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo en este mandato?.

Segunda....¿Cuántas órdenes de precinto han dictado dentro 2016? Cuántos expedientes de órdenes de cierre han ordenado dentro 2016?. Tercera.....Ve factible el equipo de gobierno la apertura dentro de este mandato de alguna sala de estudio diferenciada del servicio de biblioteca?.

L’Ajuntament posarà en coneixement dels comerços i establiments del municipi l’existència d’aquesta associació per tal que sigui facilitat l’accés dels malalts en cas que necessitin anar al lavabo.

MÉS-ESQUERRA. Grup Municipal. Preguntes que el Grup Municipal MÉS-Esquerra presenta pel Ple ordinari de dia 13 de febrer de 2017. 1. Quines passes ha fet l'equip de govern per tal d'aprovar la Relació de Llocs de Feina dins aquest mandat?. 2. Quantes ordres de fer s'han dictat dins 2016? Quants expedients d'ordres de fer s'han tancat dins 2016?. 3. Veu factible l'equip de govern l'obertura dins aquest mandat d'alguna sala d'estudi diferenciada del servei de biblioteca?, Joan Llodrà Gayà. Grup Municipal MÉS-Esquerra, Manacor, 9 de febrer de 2017.


MOCIÓ EN SUPORT A ACCU MALLORCA.... ACCU Mallorca és l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa a Mallorca. La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) engloba aquestes dues patologies. Totes dues són patologies cròniques sense un tractament definitiu, és a dir, no curatiu. Es tracta de malalties de l'intestí, essencialment autoimmunes, inflamatòries i cròniques. Ambdues alteren la capacitat de l’organisme per a digerir els aliments i absorbir els nutrients. Alguns símptomes comuns són: diarrea, sang a femtes, cansament, dolor abdominal, pèrdua de gana, pèrdua de pes i febre.

Es desconeixen les causes que provoquen aquestes malalties, però algunes dades indiquen que:

- La MII és més comú en els paisos desenvolupats i a les zones urbanes.

- Afecta per igual homes i dones.

- Es poden diagnosticar a qualsevol edat, però amb major freqüència abans dels 30 anys.

- La malaltia de Crohn s'ha duplicat en nins menors de 10 anys des del 1996.

Un dels problemes que més angoixa i preocupa aquests pacients és la necessitat continuada, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo. Algunes persones veuen minvada la seva qualitat de vida per aquesta situació, ja que els costa sortir de casa o fer vida social per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari.

Des d'ACCU Mallorca s'està arribant a acords amb establiments, entitats públiques i administracions (com per exemple els ajuntaments de Palma, Calvià o Sineu) perquè facin la vida més fàcil als seus associats: facilititar aparcament, autoritzar l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta... Els associats a ACCU Mallorca disposen de targetes identificatives en els seus vehícles.

Per tot això, l'Ajuntament de Manacor en Ple aprova els següents acords:

1. L’Ajuntament de Manacor contactarà amb ACCU Mallorca per tal de coordinar-se en la tasca d’ajudar els seus associats en el municipi de Manacor.

2. L’Ajuntament posarà en coneixement dels comerços i establiments del municipi l’existència d’aquesta associació per tal que sigui facilitat l’accés dels malalts en cas que necessitin anar al lavabo.

3.L’Ajuntament de Manacor passarà una ordre de servei a la Policia Local i als agents d’ORA per tal que es permeti l’estacionament dels vehicles dels associats d’ACCU Mallorca. Així, no seran sancionats en el cas d’estar aparcats a zona blava o en un aparcament per a minusvàlids, sempre que l’estacionament sigui inferior a 60 minuts.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado