Primer premio 300 euros, el 2º 200 y el 3º 100 euros.
Quienes quieran participar en el II Concurso de Escaparates de Manacor para las Ferias y Fiestas 2017: Solicitudes antes del 24 de abril
El plazo de admisión para las solicitudes es el día 24 de abril de 2017 y se debe enviar por correo electrónico o de manera presencial en: Ayuntamiento de Manacor Área de Desarrollo Local.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 19/04/2017 - 07:22:05
Los escaparates que participen en el concurso deberán estar expuestos el día 15 de mayo de 2017 y no pueden modificar la decoración hasta las 20 h del 4 de junio de 2017. Votación desde el Facebook.

BASES REGULADORAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL II CONCURSO DE ESCAPARATES "MANACOR, EL CORAZÓN DE LEVANTE" Objetivo: A raíz de la celebración de las Ferias y Fiestas de 2017, el Ayuntamiento de Manacor con el objetivo de fomentar el dinamismo comercial y la integración de los escaparates del comercio en el ambiente festivo del municipio, convoca el: II CONCURSO DE ESCAPARATES: "MANACOR, EL CORAZÓN DE LEVANTE".

Participantes: Pueden presentarse todas las empresas que tengan escaparate en el municipio, de cualquier forma jurídica o independientemente del sector al que pertenezcan. Tema: "El Cor de Llevant" se establece como tema para realizar la ambientación de los escaparates, todo teniendo en cuenta la relación que se puede establecer con la temática de las Ferias y Fiestas de Primavera.

II Concurso de escaparates: "Manacor, el Cor de Llevant". Plaza del Convento, 1 07500 Manacor. A la atención de la Isabel Otero Almodóvar / e: ioteroalmodovar@manacor.org.

El plazo de admisión para las solicitudes es el día 24 de abril de 2017 y se debe enviar por correo electrónico o de manera presencial en: Ayuntamiento de Manacor Área de Desarrollo Local II Concurso de escaparates: "Manacor, el Cor de Llevant". Plaza del Convento, 1 07500 Manacor. A la atención de la Isabel Otero Almodóvar / e: ioteroalmodovar@manacor.org. Los escaparates que participen en el concurso deberán estar expuestos el día 15 de mayo de 2017 y no pueden modificar la decoración hasta las 20 h del 4 de junio de 2017. Votación desde el Facebook del Ayuntamiento. Debajo los datos completos, bases, premios, etc.

BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL II CONCURS D’APARADORS “MANACOR, EL COR DE LLEVANT”. Objectiu: Arran de la celebració de les Fires i Festes de 2017, l’Ajuntament de Manacor amb l’objectiu de fomentar el dinamisme comercial i la integració dels aparadors del comerç en l’ambient festiu del municipi, convoca el: II CONCURS D’APARADORS: “MANACOR, EL COR DE LLEVANT”. Participants: Poden presentar-s’hi totes les empreses que tenguin aparador al municipi, de qualsevol forma jurídica o independentment del sector al qual pertanguin. Tema: “El cor de llevant” s’estableix com a tema per realitzar l’ambientació dels aparadors, tot tenint en compte la relació que es pot establir amb la temàtica de les Fires i Festes de Primavera.

Característiques: El tema a desenvolupar és MANACOR COM A CIUTAT DE COMPRES, i sempre combinant-lo amb productes propis de l’establiment i objectes de les mateixes característiques que es considerin oportuns. Inscripcions: El termini d’admissió per a les sol·licituds és el dia 24 d’abril de 2017 i s’ha de fer arribar per correu electrònic o de manera presencial a: Ajuntament de Manacor Àrea de Desenvolupament Local II Concurs d’aparadors: “Manacor, el COR de llevant”. Plaça del Convent, 1 07500 Manacor. A l’atenció de la Sra. Isabel Otero Almodóvar A/e: ioteroalmodovar@manacor.org

En cas que una mateixa empresa tengui diversos establiments al municipi, pot presentatantes sol·licituds com aparadors presenti al concurs. Els participants han d’enviar una fotografia, preferiblement en format digital, de l’aparador que concursi, com a data límit el dia 15 de maig de 2017. La relació d’aparadors es publicarà en el web de l’Ajuntament juntament amb la foto de l’aparador. Període d’exhibició: Els aparadors que participin al concurs han d’estar exposats el dia 15 de maig de 2017 i no poden modificar-ne la decoració fins les 20 h del 4 de juny de 2017. A l’aparador participant ha d’estar visible el distintiu del concurs facilitat per l’Ajuntament. L’absència d’aquesta acreditació o la intencionada dificultat de localitzarlo implica la desqualificació de l’establiment participant. Valoració: Es valora:

- Creativitat, modernitat, innovació i originalitat.

- Il·luminació per aconseguir l’ambientació.

- Composició i motius utilitzats en la decoració.

- Qualitat i harmonia.

- Materials utilitzats per a la decoració.

- Exposició del propi producte.

- Relació amb la temàtica de les Fires i Festes.

Premis: vals en establiments i restaurants de Manacor, ja que l’objectiu del

concurs es dinamitzar el comerç del municipi

- Primer premi: 300 €

- Segon premi: 200 €

- Tercer premi: 100 €

Jurat: La votació es realitza mitjançat el vot popular a través del Facebook de l’Ajuntament. En cas d’empat, es compta amb la participació d’un jurat qualificador per a aquesta tasca. Es puntua entre els empatats donant una puntuació d’1 a 3 punts, i es repeteix aquesta votació fins que es produesqui el desempat i hi hagi tres clars guanyadors. La composició del jurat es publicarà abans de dia 24 d’abril. En qualsevol cas (vot popular o vot jurat): - El veredicte és inapel·lable; es notifica als guanyadors i es fa públic en els diferents mitjans de comunicació. - Si el jurat qualificador ho estima convenient, es pot declarar el concurs desert. - Els participants d’aquest concurs accepten el resultat de la votació popular realitzada mitjançant el mitjà facilitat i el veredicte del jurat en cas d’empat.

Lliurament dels premis: L’acte de lliurament dels premis s’ha de fer al maig de 2017 en el marc dels actes de les Fires i Festes de Manacor. Així mateix, s’ha d’elaborar un cartell amb la localització dels comerços participants, per crear una ruta comercial atractiva que atregui nous visitants. L’Ajuntament en qualitat d’organitzador pot reproduir les fotos dels aparadors premiats en publicacions amb finalitats promocionals del concurs i de l’entitat organitzadora, i hi ha de fer constar el nom de l’autor (llevat de petició expressa en sentit contrari). Aspectes legals i acceptació: La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon a l’organització, i en pot quedar exclòs aquell participant que les incomplesqui

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado