MANACOR NOTICIAS - Tu web de noticias en Manacor
El conveni preveu la inversió de vuit milions d’euros fins a l’any 2020
Inversions Estatutàries: Projecte d’adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx 4.401.033 € i recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port d’Alcúdia) per 3.028.579 €
la recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port d’Alcúdia) per un valor de 3.028.579,02 €. Aquests projectes estan pràcticament finalitzats.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/10/2017 - 07:07:00
D’altra banda, resta pendent el projecte d’adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx, al qual es destinaran 4.401.033,92 € pel seu elevat valor patrimonial i cultural.

EL GOVERN AUTORITZA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER DUR A TERME LES INVERSIONS ESTATUTÀRIES. L’acord permetrà l’adquisició del Sindicat de Felanitx i les primeres obres de recuperació d’aquest edifici clau per a la dinamització cultural i turística del municipi. El conveni preveu la inversió de vuit milions d’euros fins a l’any 2020 per a actuacions i obres dirigides a la reestructuració, modernització i diversificació del sector turístic

El Consell de Govern ha aprovat avui subscriure el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. En aquest sentit, el Consell de Govern autoritza el conseller d’Innovació, Recerca i Turisme per a l’autorització i disposició d’una despesa màxima de 8.000.000 €, a favor del Consell de Mallorca, amb càrrec als pressuposts vigents de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.

L’acord permetrà l’adquisició del Sindicat de Felanitx i les primeres obres de recuperació d’aquest edifici clau per a la dinamització cultural i turística del municipi.

Les inversions, procedents dels fons de Turespaña, són de foment i desenvolupament turístic mitjançant la realització d’una sèrie d’actuacions i obres (detallades en l’annex del conveni) dirigides a la reestructuració, modernització i diversificació del sector turístic.

El Consell de Mallorca ja ha duit a terme part de les inversions, com són la rehabilitació de camins; la reparació de refugis i albergs de la serra de Tramuntana com a oferta de turisme natural, senderista i patrimonial; inversions a la finca de Raixa (Centre d’Interpretació de la Serra de Tramuntana) i la recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port d’Alcúdia) per un valor de 3.028.579,02 €. Aquests projectes estan pràcticament finalitzats.

D’altra banda, resta pendent el projecte d’adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx, al qual es destinaran 4.401.033,92 € pel seu elevat valor patrimonial i cultural. En el marc d’acords de les inversions estatutàries, en els darrers anys la Comunitat Autònoma va transferir 9.000.000 € al Consell d’Eivissa i 3.000.000 € al Consell de Formentera, que s’han executat pràcticament en la seva totalitat.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado