MANACOR NOTICIAS - Tu web de noticias en Manacor
Consell de Mallorca suposarà donar una passa de qualitat pels majors d'Inca
El Consell de Mallorca ha acordat atendre la sol·licitud de l'Ajuntament d'Inca, en la qual es demana que la institució insular assumeixi la titularitat i la gestió de la Residència Miquel Mir
A més les actuals instal·lacions necessiten una adequació important per complir amb els Decrets 123/2001 i 86/2010. «Pensam, i així ho demostren els informes tècnics, que el Consell de Mallorca.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 11/10/2017 - 04:45:00
Cal subratllar que segons el règim competencial actual, la prestació del servei especialitzat de residència permanent per a persones majors dependents per part dels ajuntaments és una competència impròpia.

El Consell de Mallorca acorda l'assumpció de la titularitat i gestió de la Residència Miquel Mir d'Inca. El Ple de Consell de Mallorca ha acordat atendre la sol·licitud de l'Ajuntament d'Inca, en la qual es demana que la institució insular, a través de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), assumeixi la titularitat i la gestió de la Residència Miquel Mir. Cal subratllar que segons el règim competencial actual, la prestació del servei especialitzat de residència permanent per a persones majors dependents per part dels ajuntaments és una competència impròpia.

A més les actuals instal·lacions necessiten una adequació important per complir amb els Decrets 123/2001 i 86/2010. «Pensam, i així ho demostren els informes tècnics, que el Consell de Mallorca ha d'atendre la petició que realitzar l'administració local», ha dit la Consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver.

El Consell de Mallorca acorda l'assumpció de la titularitat i gestió de la Residència Miquel Mir d'Inca. El Ple de Consell de Mallorca ha acordat atendre la sol·licitud de l'Ajuntament d'Inca.

Així, aquesta decisió suposarà tenir un recurs sociosanitari i residencial per atendre a les persones majors dependents a la zona del Raiguer. A més la residència seria el centre pel desplegament del SAID (Servei d'Atenció Integral a Domicili), ja que s'ha iniciat el projecte pilot a la comarca, i permetria que els usuaris del servei poguessin beneficiar-se de serveis especialitzats, com fisioteràpia, teràpia ocupacional, teràpies d'estimulació cognitiva, etc. .

«Pensam que el projecte que proposa el Consell de Mallorca suposarà donar una passa de qualitat pels majors d'Inca i de la comarca», ha dit el Batle d'Inca, Virgilio Moreno. Per part de l'IMAS s'ha anunciat la intenció de realitzar el projecte de les obres de reforma i adequació de la residència i centre de dia Miquel Mir d'Inca a la normativa actual sobre obertura i funcionament de centres de serveis socials per a gent gran i, la seva posterior gestió i explotació del servei com a centre sociosanitari públic d'atenció a persones majors dependents de caràcter insular.

Per altra banda, s'ha acordat la creació d'una comissió mixta entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca que ha d'establir els termes en els quals se cedeix la titularitat i gestió del centre i els serveis de la Residència Miquel Mir. L'òrgan estarà integrat per vint vocals, 10 de cada institució. A la sessió constitutiva s'establiran diferents grups de treballs per poder tenir les propostes per dur a terme el procés. Així, en un termini de sis mesos, s'haurà d'arribar a un acord sobre les condicions de l'assumpció de personal, béns i recursos econòmics, i qualssevol altres circumstàncies que es considerin necessàries. Passat aquest temps, el Consell de Mallorca serà el titular i presentarà el servei de la Residència Miquel Mir d'Inca.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado