La inversión de 29,7 millones de euros (para 27 proyectos propios). -
Mallorca: La finca Es Canons de Artá se lleva 4,7 millones de € de la Ecotasa y 500.000 € la Mancomunidad del Pla para su agua potable
Se han desvelado una inversión de 49 millones de euros procedentes de la Ecotasa, el denominado Turismo Sostenible, para 62 proyectos entre los que figuran..
AGENCIA MANACORNOTICIAS 16/10/2017 - 15:30:19
Es Canons, en Artà, con una inversión de 4,7 millones de euros en 2018. El Proyecto de suministro de agua potable en el Pla de Mallorca, con 500.000 euros en 2018.

Se han desvelado una inversión de 49 millones de euros procedentes de la Ecotasa, el denominado Turismo Sostenible, para 62 proyectos entre los que figuran la finca Es Canons, en Artà, con una inversión de 4,7 millones de euros en 2018. El Proyecto de suministro de agua potable en el Pla de Mallorca, con 500.000 euros en 2018. La protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino ", y sin estar enmarcados en los objetivos prioritarios del PLAN ANUAL 2017, se propone adjudicar 13 proyectos por importe de 9.203.247,45 €. En Mallorca: La inversión de 29,7 millones de euros (para 27 proyectos propios). -

Un 76% del fons de l’Impost del Turisme Sostenible s’invertirà en projectes d’adquisició d’espais emblemàtics d’alt valor natural i cultural i en la protecció i millora del medi ambient. La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible aprova 62 nous projectes, que rebran un finançament de 49 milions d’euros, els quals se sumen als 8 projectes pluriennals de la convocatòria de 2016, que enguany també rebran 15 milions. La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) ha aprovat avui un llistat de 70 projectes per ser finançats amb els 64 milions d’euros recaptats amb l’Impost del Turisme Sostenible l'any 2017. La decisió s’elevarà al proper Consell de Govern, en el qual haurà de ser ratificada. D’aquest llistat, 62 són projectes nous i els 8 restants corresponen a projectes amb caràcter pluriennal de la convocatòria de 2016, que enguany també rebran finançament.

PLAN ANUAL 2017, se propone adjudicar 13 proyectos por importe de 9.203.247,45 €. En Mallorca: La inversión de 29,7 millones de euros (para 27 proyectos propios). -

El president de la Comissió i vicepresident del Govern, Biel Barceló, ha destacat que amb els projectes aprovats «aconseguim els objectius que ens vàrem marcar amb la creació de l’Impost del Turisme Sostenible: sobretot, compensar la petjada ecològica del turisme i la millora del medi ambient». També ha valorat que s’han aprovat projectes per optimitzar la gestió de recursos escassos, com ara la millora del cicle d’aigua; la recuperació patrimoni històric i cultural; la diversificació econòmica; o els 7,2 milions d’euros que rebran els projectes d’impuls a l’agricultura i de millora del medi agrari. Així mateix, ha destacat el «gran i ampli consens» aconseguit: «ha estat una reunió en general positiva i productiva».

Per la seva banda, la vicepresidenta de la Comissió i consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha apuntat que «després de repartir 94 milions d’euros en aquests dos anys, ja veim la uitilitat d’aquesta eina de justícia social i redistributiva». També ha incidit en la «gran acceptació social amb què compta aquest impost, que es veu també a l’hora de votar els projectes», i ha recordat que «l’any que ve, aquest impost doblarà la recaptació, i per tant comptarem amb més recursos».

62 projectes nous. Pel que fa als projectes nous aprovats avui, el plenari de la Comissió proposa finançar a càrrec del Fons de l’Impuls del Turisme Sostenible 62 projectes per import de 49.117.188 €, dels quals 44 estan emmarcats dins dels objectius prioritaris del Pla Anual 2017, per un import total de 36.032.664,66 €. Aquests es distribueixen de la següent manera:

1) 20 projectes es corresponen a l'objectiu prioritari primer ”L'adquisició o la rehabilitació d’espais emblemàtics, d’elevat valor ambiental o cultural, amb especial esment a la recuperació i la revaloració del patrimoni històric i cultural”, amb un import conjunt de 19.862.473,79 € (un 40% del finançament dedicat a projectes nous). - En aquest apartat, el projecte amb millor puntuació ha estat l’adquisició de la finca Es Canons, a Artà, amb una inversió de 4,7 milions d’euros el 2018.

- A Formentera, hi ha l’‘Adquisició de la finca i casa pagesa de Sa Senieta’, amb 1 milió d’euros el 2018. - També hi destaca el ‘Projecte d'esbucament de tres xalets, adquisició de dues parcel·les i de restitució de la zona pública Llimpa-Santa Madrona a l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau’, a Menorca, que rebrà 260.000 €.

- A Palma, és important el projecte de ‘Rehabilitació i museïtzació de les Torres del Temple’, amb una inversió de 800.000 € el 2018.

2) 8 projectes per valor de 7.929.648 € es correspondrien amb projectes emmarcats dins l'objectiu prioritari segon “Les activitats lligades a la diversificació del model econòmic i els projectes de formació del capital humà, d'R+D+i i transició energètica”. Aquests suposen un 16% del finançament a projectes nous. - Entre aquests, es troba el projecte millor puntuat de tota la convocatòria 2017: ‘Projecte de foment de la mobilitat elèctrica pública i privada’, que rebrà un finançament de 4,6 milions el 2018, amb inversions a les quatre illes.

3) Al tercer objectiu prioritari del pla 2017 “Protecció i recuperació del medi natural, i la millora de les infraestructures hidràuliques i del cicle de l'aigua de les illes” es corresponen 16 projectes amb un import de 8.240.542,87 € (un 17% dels fons dedicats a noves propostes).

- Projecte de subministrament d'aigua potable al Pla de Mallorca, amb 500.000 euros el 2018.

- Projecte de remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels Jueus, amb 2 milions d’euros el 2018.

- Projecte ‘Menorca Territori Viu: Menorca Smart Island’, amb 660.000 euros el 2018.

A més, d'acord amb allò que marca la llei en referència a que s’han de prioritzar els projectes de caràcter mediambiental que formin part de les actuacions a què fa referència la lletra a) de l'article 19.3: ”La protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí”, i sense estar emmarcats als objectius prioritaris del PLA ANUAL 2017, es proposa adjudicar 13 projectes per import de 9.203.247,45 € corresponents a aquest epígraf (un 19% del finançament per a nous projectes).

- El projecte millor puntuat en aquest àmbit ha estat per línies d’ajudes a la recuperació del paisatge agrari a les quatre illes, per replantació d’arbres o rehabilitació de marges, entre d’altres: 2 milions d’euros el 2018. Pel que fa a la resta de finalitats contemplades a la llei de creació de l’Impost del Turisme Sostenible, hi destaca, per exemple, el projecte de l’‘Escola d’Hoteleria Illes Balears a Eivissa’, amb una inversió d’1 milió d’euros el 2018. Per illes, la distribució dels projectes nous aprovats avui és la següent: - Mallorca: inversió de 29,7 milions d’euros (27 projectes propis). - Menorca: inversió de 9 milions d’euros (11 projectes propis). - Eivissa: inversió de 7,5 milions d’euros (5 projectes propis). - Formentera: inversió de 2,1 milions d’euros (1 projecte propi).

Hi ha 18 projectes que preveuen inversions a les diferents illes. Finalment, hi ha 8 projectes de la convocatòria de 2016 que tenen caràcter pluriennal i que l’any 2018 rebran un finançament de 15 milions d’euros. Cal recordar que a la convocatòria de 2017 s’han presentat un total de 122 projectes, per valor de 310 milions d’euros, dels quals s’han sol·licitat amb càrrec al fons 224 milions d’euros. La majoria dels projectes presentats tenen caràcter pluriennal. La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible és l’òrgan encarregat d’avaluar i seleccionar els projectes susceptibles de rebre finançament a càrrec del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible. Està integrada per representants del Govern, dels consells insulars, de la FELIB, dels agents socials i econòmics, de la UIB, del Consell Agrari Interinsular i d’entitats socials, culturals i mediambientals. El Pla Anual 2017 s’ha aprovat per una ampla majoria dels membres de la Comissió: només hi ha hagut dos vots en contra i dues abstencions.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado