https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=32505, enlace.
Sant Llorenç, Son Servera, Manacor, Artà i Capdepera: Obert el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques a les persones en situació d'emergència social per les inundacions del Llevant de Mallorca
Des del dilluns dia 3 i fins el 11 de desembre es poden presentar les sol·licituds a l'oficina del GES de Sant Llorenç i als ajuntament de Son Servera, Manacor, Artà i Capdepera.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 02/12/2018 - 03:54:00
600.000€ per tal d'atendre les necessitats de les famílies afectades, que encara no han estat cobertes per les ajudes concedides anteriorment per altres administracions.

Obert el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques a les persones en situació d'emergència social per les inundacions del Llevant de Mallorca. Des del dilluns dia 3 i fins el 11 de desembre es poden presentar les sol·licituds a l'oficina del GES de Sant Llorenç i als ajuntament de Son Servera, Manacor, Artà i Capdepera.

A partir de dia 3 i fins el proper 11 de desembre es poden presentar les sol·licituds per a les ajudes econòmiques a les persones en situació d'emergència social per les inundacions del Llevant de Mallorca. L'IMAS destinarà fins a 600.000€ per tal d'atendre les necessitats de les famílies afectades, que encara no han estat cobertes per les ajudes concedides anteriorment per altres administracions.

Les sol·licituds es poden presentar les sol·licituds a l'oficina del GES de Sant Llorenç i als ajuntament de Son Servera, Manacor, Artà i Capdepera.

Trobareu tota la informació i la documentació necessària en aquest enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=32505

Butlletí Oficial de les Illes Balears: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10909/616403/extracte-de-la-resolucio-de-la-presidenta-de-l-ins

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado