Gobierno Central, Govern, Consell, Ayuntamientos, colaboraciones privadas
Nueva reunión en Sant Llorenç para conocer hoy de primera mano las ayudas públicas del "Govern, Consell, Gobierno, Ayuntamientos, recaudación solidaria, ONGs"
Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigròs; la delegada del Gobierno en las Illes Balears, Rosario Sánchez; el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y los alcaldes de Capdepera, Manacor, Artà y Son Servera.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 31/01/2019 - 07:17:05
Todos aportarán información para que la comarca vuelva a la normalidad por lo menos en lo material. Seguramente se desvelarán detalles oficiales.

Nueva reunión en Sant Llorenç para conocer de primera mano como van las ayudas en toda su dimensión, Gobierno Central, Govern, Consell, Ayuntamientos, colaboraciones privadas, aportaciones solidarias. Hoy encuentro con la presidenta Armengol, el presidente Ensenyat, la delegada del Gobierno, los alcaldes del Llevant. Se sabe el dinero definitivo de las ayudas desde todas las instituciones, hay que saber si están llegando a los afectados correctamente y en plazo. Todos aportarán información para que la comarca vuelva a la normalidad por lo menos en lo material. Seguramente se desvelarán detalles oficiales.

ACTOS PROGRAMADOS 11:00h VISITA SANT LLORENÇ. Día: jueves 31 de enero de 2019. Hora y lugares: 11.00 h Visita al punto de residuos: punto de encuentro en el aparcamiento del cementerio de Sant Llorenç des Cardassar 11.40 h Visita en el Torrent de Begura de Saumà de Sant Llorenç. 12.30 h Rueda de Prensa en el Espacio 36 de Sant Llorenç (Calle Major, 36).

La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, acompañada del conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, visita el municipio de Sant Llorenç.

La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, acompañada del conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, visita el municipio de Sant Llorenç. En primer término, la presidenta y el conseller visitarán el punto de residuos de Sant Llorenç y, a continuación, el Torrent de Begura de Saumà de este municipio. En ambas visitas estará presente el alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigròs, y se explicará a los medios de comunicación la tarea realizada.

Posteriormente, la presidenta Armengol comparecerá en rueda de prensa para informar del estado de tramitación de las ayudas al Levante de Mallorca. Al acto estarán presentes también el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal; el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigròs; la delegada del Gobierno en las Illes Balears, Rosario Sánchez; el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y los alcaldes de Capdepera, Manacor, Artà y Son Servera.

El Govern inverteix 28,2 milions d’euros en la rehabilitació d’espais naturals i gestió de residus a la comarca del Llevant

Les diferents actuacions realitzades per la Conselleria han suposat una inversió executada de 7 milions d’euros fins al desembre en matèria de torrents i la gestió de 850 tones de residus
Els efectes de les inundacions del passat octubre a la zona del Llevant de Mallorca provocaren uns d’anys en el terreny i en les infraestructures viàries que des de les direccions generals de Residus i Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es segueixen gestionant per tal de pal·liar-ne els seus efectes. Aquest matí, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol acompanyada per Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; Sebastià Sansó, director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus i Mateu Puigròs, batle de Sant Llorenç des Cardassar han visitat un tram del torrent d'en Begura de Saumà a la mateixa localitat de Sant Llorenç així com també un dels punts d’apilament on s’està gestionant els residus.
 
La presidenta ha manifestat que la Conselleria de Medi Ambient ha pressupostat 28,2 milions d’euros per a la gestió de residus i la rehabilitació dels torrents i camins. En aquest sentit, ha explicat que fins al desembre s’han executat 7 milions d’euros en inversions per restituir els torrents afectats per les inundacions.
 
D’altra banda, Armengol ha destacat que ja s’han separat i gestionat 850 tones de residus i agraït la feina i implicació de totes les persones que han participat en la recuperació del Llevant i, de forma particular,  als tècnics i treballadors de la Conselleria de Medi Ambient que estan ajudant a retirar els residus i restaurar les diferents infraestructures.
 
Gestió de residus
 
En concret, des de la direcció general de Residus, inicialment es van fer unes supervisions tècniques en feina de camp i ara s’estan executant les tasques de retirada i separació per tipologia dels mateixos residus. De moment, s’han invertit 53.000 euros per gestionar-ne la seva separació i ja s'han dut a abocador unes 800 tones de residus de la construcció i demolició a més d’unes 50 tones de voluminosos.
 
En aquest sentit, el conseller Vidal ha volgut remarcar que “tot i que queda buidar els punts d'apilament, la quantitat portada a abocador és petita”, ha concretat el conseller, “amb aquestes xifres es dóna una idea de l'esforç realitzat en la separació i la gestió dels residus des del moment en que es recullen”.  Per tant, Vidal ha dit que, “amb aquestes actuacions s’ha prioritzat minimitzar l’arribada de residus als abocadors així que tots aquells materials que s’han pogut retornar al terreny, com els vegetals o els materials els materials d'excavació, com terres, grava prima i similars, s'han escampat per zones que han quedat descobertes, s'empren per emplenar clots i altres efectes de les torrentades, restaurant els nivells originals”.
 
Rehabilitació d’espais naturals
 
Tot seguit les autoritats han visitat la zona d’un dels torrents malmesos per la torrentada del Torrent d'en Begura de Saumà. Allà els han acompanyat Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics i Josep Morell, Cap de Servei de Construcció de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 
Les intenses pluges del 9 d'octubre de 2018 en el llevant mallorquí varen provocar trencaments de murs i obres de fàbrica, arrossegaments de vegetació i restes d'obres a les lleres, aterraments generalitzats, així com danys considerables en les finques confrontants amb les lleres que han implicat una reducció important de la capacitat de drenatge de la xarxa de torrents que implica un risc per a les persones. També hi ha un augment dels riscos d’incendis i de contaminació de les aigües , per acumulació de restes vegetals i residus a la llera i zones.
 
La zona afectada correspon a les conques dels torrents compresos entre els torrents de ca Na Borges i ca n’Amer, que tenen una longitud aproximada de 185 quilòmetres, dels quals s’estima que un centenar es troben afectats.
 
Un mes després de l’episodi torrencial, el 16 de novembre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, va dictar una resolució per escometre les obres d'emergència per un valor de 25.598.422,10 €. Aquest pressupost es va dividir en 6 Lots d'obres + 3 Lots per l'assistència tècnica i la coordinació ambiental de les obres.
 
Entre novembre i desembre s’han invertit en aquestes tasques uns 7 milions d’euros.
 
Les actuacions consisteixen en la neteja i restauració de la capacitat de drenatge de les lleres del torrents i zones limítrofes (incloent la retirada i col·locació de sediments), la restauració de murs i estructures que hagin quedat descalçades o en situació precària i la retirada i separació de residus de les lleres i les zones afectades amb el trasllat als punts d’acopi assenyalats. També es preveu la revegetació i recuperació de vegetació de ribera.
 
Per tal de controlar, dirigir i valorar els treballs al ritme que es necessari per minimitzar els riscos esmentats s’han contractat els serveis complementaris d’assistència tècnica. Aquests donen suport tècnic a més a més d’encarregar-se de la vigilància i control d'obres, l’anàlisi hidrològic i hidràulic de les seccions en cada tram de cada llera, el seguiment mediambiental, la coordinació de seguretat i salut i la redacció dels documents tècnics descriptius i justificatius dels treballs que s’hagin de fer.
 
Camins
 
A més, tot i que no ha estat objecte de la visita,  també s’estan fent actuacions d'emergència per la reparació, condicionament i millora de 31,5 km de camins de les finques públiques de la península de Llevant, a Artà.
 
La Conselleria té prevista la inversió de 2,5 milions d’euros per a la reparació de camins i espais naturals protegits al Llevant, dels quals ja s’han executat 250.000 euros.
 
Arrel del greu deteriorament d'una part dels camins rurals de les muntanyes de la península de Llevant, concretament de les finques públiques d'Aubarca, S'Alqueria Vella, Es Verger, Sa Duaia i Es Canons, a causa dels forts aiguats del passat dia 9 d'octubre de 2018, s'estan realitzant diverses actuacions de restauració d'emergència per tal de recuperar el seu ús i funcionalitat. D'aquesta manera, es pretén rehabilitar la capacitat de gestió d'aquests espais així com assegurar la seguretat dels seus usuaris, tenint en compte els desperfectes ocasionats aquesta tardor.
 
L’objectiu general d’aquestes actuacions és la reposició dels camins a l'estat existent previ al deteriorament ocasionat per les pluges.
 
L’objectiu específic és que, amb aquesta restauració, els camins siguin transitables tant per a un vehicle lleuger com per una autobomba d'extinció d'incendis forestals, donat l’elevat risc d’incendis forestals i la recurrència històrica del foc a la zona.
 
Les obres que s’estan executant contemplen les següents actuacions i treballs:
 
  • La reposició i millora del ferm dels camins per a un trànsit òptim i segur.
 
  • El restabliment de les estructures de drenatge transversal (passos d'aigua, canalitzacions, cavallons) i longitudinal necessàries (cunetes).
 
  • L’adequació d'estructures de ferm de formigó (plaques), en aquells trams que així ho requereixin a raó de l'elevada pendent.
 
  • La rehabilitació, puntualment, de murs de parets seca portants de la plataforma d'alguns camins.
 
  • L’eixermada de la vegetació adjacent als camins per possibilitar les tasques de restauració.

 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado