Son Fortesa mínim 2 Km en direcció a Cales de Mallorca i 1 Km a Porto Cristo
Preguntes del Pi Manacor al Ple: Canvia la subvenció que rebia el Teatre per dur a terme la Fira; Quines gestions aprovar definitivament el catàleg de camins?; Moció Cala Varques mesures
Al Ple ordinari de setembre vàrem demanar explicacions sobre dos decrets. El Batle i la regidora Sra. Hinojosa es varen comprometre a contestar l’endemà per donar la corresponent informació.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 11/10/2019 - 07:59:00
Instar al Consell de Mallorca que el pressupost 2020 inclogui una partida per a la instal.lació de guardarails de fusta a la carretera Ma-4014 a tots els trams que siguin susceptibles de poder aparcar...

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL EL PI MANACOR PLE 14-10-2019. 1. El Consell de Mallorca ha explicat que canvia la subvenció que rebia el Teatre de Manacor, per dur a terme la Fira de Teatre, per un conveni de col.laboració amb el Teatre Principal. Al grup municipal El PI Manacor ens preocupa aquest canvi de model de subvenció, ja que pensam repercutirà negativament a l’activitat teatral del nostre municipi així com a l’activitat econòmica i sociocultural del mateix. Està d’acord l’equip de govern amb aquest canvi?.

2. Al Ple ordinari de setembre vàrem demanar explicacions sobre dos decrets. El Batle i la regidora Sra. Hinojosa es varen comprometre a contestar l’endemà per donar la corresponent informació. A dia d’avui no hem tengut resposta i per això ens veim obligats a fer la mateixa pregunta per escrit. 3.Quines gestions ha duit a terme l’equip de govern per tal de poder aprovar definitivament el catàleg de camins?.

El Consell de Mallorca ha explicat que canvia la subvenció que rebia el Teatre de Manacor, per dur a terme la Fira de Teatre, per un conveni de col.laboració amb el Teatre Principal.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL El PI MANACOR, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT DE LES PERSONES A L'ENTORN DE CALA VARQUES. Cada estiu som testimonis de la situació de perill, pel que fa al trànsit de persones i vehicles, que es genera al voltant de Cala Varques. Aquesta situació ha estat tractada en diferents Juntes de Seguretat del nostre municipi així com a la comissió de feina de Cala Varques que es va crear per cercar solucions a tota la problemàtica que envolta aquest espai.

Una de les mesures que es varen impulsar des de l'Ajuntament, per tal de garantir la seguretat de les persones que transiten a peu i en vehicles per la carretera, va ser demanar al Consell de Mallorca la instal.lació de guardarails per tal d'evitar que el vehicles aparquessin a les voreres de la carretera amb els perills que això implica. La sol.licitud es va fer el 12 de març de 2018 i el 14 de juny del mateix any el Consell de Mallorca va procedir a la instal.lació dels guardarails de fusta a un tram de l'encreuament de la carretera de Son Fortesa amb la carretera de Porto Cristo a Cales de Mallorca.

En aquell moment el Consell de Mallorca ens va manifestar que, per qüestions Omega Seamaster 300M Replica pressupostàries, només podien dur a terme l'actuació en aquest tram de carretera. Durant aquest temps hem pogut comprovar que ha estat una bona mesura i així també ho han manifestat els responsables de trànsit.

Per això, el Ple de l’Ajuntament de Manacor ACORDA: Instar al Consell de Mallorca que el pressupost 2020 inclogui una partida per a la instal.lació de guardarails de fusta a la carretera Ma-4014 a tots els trams que siguin susceptibles de poder aparcar a les voreres de la carretera i que estan compresos des de l'encreuament de Son Fortesa, com a mínim 2 Km en direcció a Cales de Mallorca i 1 Km en direcció a Porto Cristo. Instar al Consell de Mallorca que procedeixi a instal.lar els guardarails abans de l'inici de la propera temporada turística. Manacor, 2 octubre de 2019. Catalina Riera Mascaró, Portaveu del grup municipal El PI Manacor.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Magdalena
Seria mas conveniente que regulasen los automoviles y los desfiasen por otro sitio!!! Y poniendo de estas vallas ademàs de la carretera cortasen también estos dos aparcamientos ilegalesque todo el verano han estado llenos cobrando 5 euros el gorrilla!!!!! Y con todo cerrado el gran problema a lo menos se terminaría...y que Medio Ambiente no haga reir con la multa que puso a los chiringo...la próximas de que será 200.000 mil euros?patetico todos.