Así pues, el viernes 9 de noviembre comienza la semana grande de Inca
Inca ha presentado los actos de la Semana del Dijous Bo y como el viernes es festivo todo el día se alargan las actividades hasta las 23:00h
El Dijous Bo nos da la oportunidad de mostrar a los miles de visitantes que pasan por nuestro municipio y dar a conocer todo lo que hace que estemos orgullosos de ser inqueros y inqueras.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 05/11/2019 - 21:58:16
Estos días se celebran los tradicionales hogueras de la verbena, una feria artesanal y eventos ya consolidados como el correfoc Inc'Fern o el Vermut Fest. Por otra parte, la ceremonia de entrega de los Premios.

Inca presenta los actos de la semana grande del Dijous Bo. Viernes es festivo en Inca y por este motivo este año se alargan las actividades hasta las 23 horas. Can Monroig, uno de los refugios de arte y cultura más emblemáticos de nuestra ciudad, ha sido el escenario para la presentación de la semana grande del Dijous Bo. El Alcalde de Inca, Virgilio Moreno y el concejal delegado de Dijous Bo, Antoni Peña, acompañados por otros miembros del Consistorio y varios representantes de asociaciones y entidades locales, han dado a conocer la programación.

"El Dijous Bo nos da la oportunidad de mostrar a los miles de visitantes que pasan por nuestro municipio y dar a conocer todo lo que hace que estemos orgullosos de ser inqueros y inqueras. Este es uno de los motivos por el que hemos decidido hacer la presentación en Can Monroig y poder promocionar nuestro patrimonio, un aspecto también muy importante y destacado en Inca. ", Destacó el alcalde Virgilio Moreno.

El mercado campesino será un año más el gran protagonista del Miércoles y Jueves Bo con cientos de puestos y kilómetros de exposición, el cual estará abierto ya desde el miércoles a las 11.00 horas.

La Semana Grande del Dijous Bo comienza el viernes anterior con el pregón que da inicio a las fiestas. Este año, la persona elegida se Paula Domenech, presidenta de Quely. Después, durante el fin de semana previo al Dijous Bo se celebra la festividad de Santa María la Mayor, que es la copatrona de Inca. Estos días se celebran los tradicionales hogueras de la verbena, una feria artesanal y eventos ya consolidados como el correfoc Inc'Fern o el Vermut Fest. Por otra parte, la ceremonia de entrega de los Premios Dijous Bo se realiza martes 12 de noviembre en el Casal de Cultura.

El mercado campesino será un año más el gran protagonista del Miércoles y Jueves Bo con cientos de puestos y kilómetros de exposición, el cual estará abierto ya desde el miércoles a las 11.00 horas. Además habrá también exposición ganadera, muestra marinera, exposición de vehículos, camiones, maquinaria pesada y maquinaria agrícola, y muchas actividades más.

Así pues, el viernes 9 de noviembre comienza la semana grande de Inca con muchas actividades para que pequeños y grandes puedan disfrutar juntos. "Nos esperan siete días llenos de actividades para disfrutar en familia. Hasta las 23 horas del Dijous Bo estarán abiertas todas las paradas y así podremos alargar aún más la Feria de las Ferias. Son días para salir a la calle, pasear, hacer pueblo y mostrarnos orgullosos de ser inqueros. ", Recalcó Peña.

Por primera vez, este año el viernes es festivo en Inca, de ahí que se alargan las actividades durante el Dijous Bo, por el que pasan más de 150.000 personas. "Esto permitirá que el jueves por la tarde haya mucho más movimiento y los comercios y restaurantes pueda alargar su actividad. De este modo además los inquers que trabajan ese día también podrán disfrutar del Dijous Bo. ", Explicó Moreno.

Inca presenta els actes de la setmana gran del Dijous Bo. Divendres és festiu a Inca i per aquest motiu enguany s’allarguen les activitats fins a les 23 hores. Can Monroig, un dels refugis d’art i cultura més emblemàtics de la nostra ciutat, ha estat l’escenari per a la presentació de la setmana gran del Dijous Bo. El Batle d'Inca, Virgilio Moreno i el regidor delegat de Dijous Bo, Antoni Peña, acompanyats per altres membres del Consistori i diversos representants d'associacions i entitats locals, han donat a conèixer la programació.

“El Dijous Bo ens dóna l’oportunitat de mostrar-nos als milers de visitants que passen pel nostre municipi i donar a conèixer tot allò que fa que estiguem orgullosos de ser inquers i inqueres. Aquest és un dels motius pel qual hem decidit fer la presentació a Can Monroig i poder promocionar el nostre patrimoni, un aspecte també molt importat i destacat a Inca.”, ha destacat el batle Virgilio Moreno.

La Setmana Gran del Dijous Bo comença el divendres anterior amb el pregó que dóna el sus a les festes. Enguany, la persona escollida es Paula Domenech, presidenta de Quely. Després, durant el cap de setmana previ al Dijous Bo se celebra la festivitat de Santa Maria la Major, que és la copatrona d’Inca. Aquests dies es celebren els tradicionals foguerons de la revetlla, una fireta artesanal i esdeveniments ja consolidats com el correfoc Inc’Fern o el Vermut Fest. D’altra banda, la cerimònia d’entrega dels Premis Dijous Bo es realitza dimarts 12 de novembre al Casal de Cultura.

El mercat pagès serà un any més el gran protagonista del Dimecres i Dijous Bo amb centenars de paradetes i quilòmetres d’exposició, el qual estarà obert ja des de dimecres a les 11.00 hores. A més hi haurà també exposició ramadera, mostra marinera, exposició de vehicles, camions, maquinària pesada i maquinària agrícola, i moltes activitats més.

Així doncs, divendres 9 de novembre comença la setmana gran d’Inca amb moltes activitats per què petits i grans puguin gaudir plegats. “Ens esperen set dies plens d’activitats per gaudir en família. Fins a les 23 hores del Dijous Bo estaran obertes totes les paradetes i així podrem allargar encara més la Fira de les Fires. Són dies per sortir al carrer, passejar, fer poble i mostrar-nos orgullosos de ser inquers.”, ha recalcat Penya.

Per primera vegada, enguany el divendres és festiu a Inca, per aquest motiu s’allarguen les activitats durant el Dijous Bo, pel qual passen més de 150.000 persones. “Això permetrà que dijous horabaixa hi hagi molt més moviment i els comerços i restaurants pugui allargar la seva activitat. D’aquesta manera a més els inquers que fan feina aquest dia també podran gaudir del Dijous Bo.”, ha explicat Moreno.

L’Ajuntament d’Inca reconeix la feina realitzada durant el darrer any dels 15 participants del programa SOIB Jove Qualificat Entitats Locals 2019. El batle d’Inca, Virgilio Moreno, i el regidor de Treball, Biel Frontera han participat de l’acte de cloenda de les 15 persones beneficiàries que han pres part del Programa SOIB Jove Qualificats Entitats Locals 2018. Han donat les gràcies per les tasques realitzades durant l’any que han estat contractats. Frontera els ha assegurat que “són molts els treballadors municipals que han transmès la seva satisfacció per la feina feta i que els trobaran a faltar”. 

Des del novembre de l’any passat, 15 joves amb titulacions superiors han estat treballant a diferents àrees municipals. S’han desenvolupat dos projectes: Futur Jove 3.0 (10 persones) i Inca Educa (5 persones). Entre les tasques realitzades a Futur Jove 3.0 trobam: oferir un servei de reforç escolar per a alumnat de secundària, foment de la igualtat a les escoles, fer seguiment del procés d’implementació del nou sistema de recollida selectiva i fer propostes de millora, millorar la gestió del Museu del Calçat, donar suport tècnic a la gestió tributària i de recaptació municipal així com a la tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial, de cementeri i altres expedients de caràcter jurídic.

A Inca Educa s’han desenvolupat, entre d’altres, les següents actuacions: la participació i implicació dels infants en el municipi, la millora del procés d'escolarització donant suport a les famílies amb més dificultat, la promoció dels elements identitaris i del sentiment de pertinença a la ciutat i, finalment, la promoció dels serveis integrals a la família (educatius, culturals, lúdics, formatius i sociolaborals). Els dos projectes han estat finançats amb fons del SOIB, i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) en el marc de la Garantia Juvenil. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado