STEI
L’STEI REBUTJA QUE ELS DOCENTS HAGIN DE DECIDIR QUINS SÓN ELS CONTACTES ESTRETS DE LES AULES
Denuncia la darrera instrucció de la Conselleria, que carrega una nova responsabilitat damunt els tutors i els equips directius i els converteix en rastrejadors del seu grup d’alumnes.
stei.cat 27/09/2020 - 13:07:47

L’STEI REBUTJA QUE ELS DOCENTS HAGIN DE DECIDIR QUINS SÓN ELS CONTACTES ESTRETS DE LES AULES

Denuncia la darrera instrucció de la Conselleria, que carrega una nova responsabilitat damunt els tutors i els equips directius i els converteix en rastrejadors del seu grup d’alumnes

El sindicat expressa el seu malestar pel fet d’haver-se d’assabentar de les instruccions per la premsa

L’STEI Intersindical mostra el seu absolut desacord davant el fet que hagin de ser els docents, els tutors i els equips directius, les persones encarregades de decidir, quan es produeix un contagi en el grup-classe, quins són els contactes estrets de l’alumne afectat i, per tant, les persones que s’hauran de confinar a casa mentre duri la quarantena.

El sindicat considera que no és admissible que el professorat hagi d’assumir aquesta nova responsabilitat que, en cap cas li correspon, ja que és una atribució que pertany als professionals del món sanitari. En aquest sentit, tenim constància que l’equip EduCOVID està totalment desbordat i es torba molt a comunicar els equips directius les decisions que s’han de prendre en cada cas, d’acord amb els protocols establerts; una situació que crea més angoixa i desconcert en els centres.

Davant aquesta nova instrucció de la Conselleria, no tenen cap sentit els grups “bimbolla” que amb tantes garanties de seguretat s’havien anunciat; ja que en tot moment s’havia dit que l’aparició de símptomes de Covid en un sol alumne suposaria l’aïllament de tot el seu grup, i ara ja no serà així. Els centres educatius estan cansats de rebre instruccions contradictòries i aquesta situació els genera molta confusió i ansietat.

L’STEI Intersindical també rebutja la manca d’informació de la Conselleria envers els representants de les treballadores i els treballadors de l’ensenyament, una pràctica massa freqüent al llarg dels darrers mesos. No es pot permetre que els sindicats s’hagin d’assabentar de qüestions tan delicades com aquesta a través de la premsa.

Finalment, denuncia que els equips directius hagin d’anar amb els seus propis vehicles a recollir els equips de protecció individual (EPI)que els proporciona la Conselleria, ja que aquesta és una tasca que no els correspon.

 

Reciente
Visto
Comentado