Felanitx
L’Ajuntament de Felanitx presenta el projecte de remodelació del Passeig Joan Estelrich
Es contempla una millora de serveis, accessibilitat i reurbanització des del carrer Bellpuig fins el Rocaberti.
felanitx.org 22/06/2021 - 14:56:13
L’Ajuntament de Felanitx presenta el projecte de remodelació del Passeig Joan Estelrich.

Es contempla una millora de serveis, accessibilitat i reurbanització des del carrer Bellpuig fins el Rocaberti. 

L’Ajuntament de Felanitx ha presentat a la ciutadania la reforma del Passeig Joan Estelrich de 120 metres de longitud i que compta amb una amplada de 21 metres. Té doble sentit de circulació i places d’aparcament a ambdós costats amb jardineres i voravies. Actualment tan les voravies com el paviment es troben en molt mal estat. 

Les obres recollides en el projecte consisteixen en la reurbanització d'aquest passeig, convertint els carrils laterals en amplies voreres per a vianants i ampliant la franja de la pastera per tal de destinar aquesta franja a usos mixtes que es van intercalant: accés a les portasses, placetes i àrees per plantació arbustiva. 

El batle de Felanitx, Jaume Monserrat «recuperam espais per les persones, se suprimeixen barreres arquitectòniques, se conserven les palmeres existents però se’n substitueixen tres que estan mortes, hi haurà més vegetació que no haurà de menester molt de reg. En definitiva, continuam embellint espais al municipi»

La regidora d’obra pública, Catalina Soler ha manifestat «hem decidit remodelar aquesta zona ja que en els darrers anys només s’han fet les modificacions justes per garantir el correcte manteniment del carrer i les seves instal·lacions. És un projecte nou on es renovarà la xarxa de pluvials i sanejament, es millorarà la xarxa d’enllumenat i aigua potable»
 
 
Reciente
Visto
Comentado