CAIB
Més formació per als docents, més dotació de dispositius i més aules digitals el proper curs 2021/22 a Balears
March ha explicat com es distribuiran els fons de cooperació territorial del Ministeri per a digitalització a Balears
caib.es 30/07/2021 - 15:51:25
Més formació per als docents, més dotació de dispositius i més aules digitals el proper curs 2021/22 a Balears

March ha explicat com es distribuiran els fons de cooperació territorial del Ministeri per a digitalització a Balears

Es destinen 22 milions d’euros per a la digitalització del sistema educatiu de Balears

Aquesta inversió servirà per consolidar la línia de millora en la formació i dotació de material que s’ha impulsat els darrers anys a les Illes

En acabar la legislatura s’hauran cobert les necessitats d’aules digitals dels centres educatius públics de Balears


El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i la directora de l’IBSTEAM, Yolanda Martínez, ha explicat avui com es distribuiran els 22.507.055 euros destinats a digitalització del sistema educatiu de les Illes Balears. Aquests fons provenen dels components 19, 20 i 21 del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) a través dels programes de Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

En concret, a Balears li corresponen un total de 28.325.268 euros, una part important d’aquesta partida, 22.507.055 euros, és la destinada a la digitalització del sistema educatiu, dels quals la principal partida, de gairebé 19 milions, serà per a aules digitals.

La resta d’apartats que rebran aquests ajuts són el Programa de reforç escolar PROA+ ( 3.980.285 d’euros), el finançament de llibres de text i de materials didàctics (695.271 euros) i  la creació d’unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat educativament vulnerable (842.735 euros).

March ha explicat que aquests fons contribuiran a consolidar la línia ja iniciada per part de la Conselleria de millora digital dels centres educatius. D’una banda l’esforç que s’ha realitzat els darrers anys per millorar la connectivitat, de manera que, pràcticament tots els centres educatius públics de Balears i alguns concertats, compten amb banda ampla ultraràpida de fins a 1Gb i cobertura WIFI actualitzada a través del conveni entre el Govern, el Ministeri d’Educació i RED.ES.

I d’altra, es va posar en marxa el CEP IBSTEAM que coordina tota la formació en competència digital dels centres educatius de les Illes. S’han format més de 9 mil docents al llarg del curs escolar i s’han distribuït 8 mil dispositius per a alumnat vulnerable. Però també s’han impulsat iniciatives per a millorar la competència de l’alumnat i les famílies, com s’explica més avall.

Per atendre tots aquests reptes, el conseller ha anunciat que el proper curs 2021/22 l’IBSTEAM incrementarà la seva dotació de personal que passarà dels 9 membres actuals a 16. La feina d’IBSTEAM es complementa amb la del Servei de Tecnologies de la Informació a l’educació que s’encarrega de donar suport tècnic als centres educatius

També s’ha impulsat un acord marc per a l’adquisició de dispositius digitals per un valor total de 7 milions d’euros.

Gairebé 19 milions d’euros per a aules digitals

Una instal·lació d'aula digital és un equipament tecnològic que permet la interacció del professor i alumnat en continguts digitals. Es preveu diferents tipologies d'aules digitals, des d'una aula  bàsica amb pantalla digital interactiva i càmera de documents, a l'avançada, que integrarà també sistema de càmera fixa d'aula i audio  per permetre la interacció des de casa o amb altres centres. A més, també es preveu dotar aules específiques amb elements de ràdio, chroma, o steam entre altres.

A Balears el curs 2020/21 hi ha hagut un total de 4.523 pantalles digitals subministrades i instal·lades als centres docents públics. D’aquestes, 277 han estat de nova implantació per aquest curs i han suposat una inversió de 540.000 euros.

Els fons del Ministeri, de 18.896.352 euros, permetran adquirir 5 mil aules digitals amb les que es preveu cobrir les necessitats dels centres educatius públics de Balears. Cal destacar que aquests fons preveuen també aules digitals específiques adaptades a les peculiaritats dels centres. Així també es preveuen aules de taller de ràdio, de taller de producció audiovisual o de disseny gràfic, entre d’altres.

Les aules digitals vendran acompanyades d’una formació específica per capacitació i suport dotada amb 436.089 euros que s’afegeixen als 18,9M€ anteriors.

Cal destacar que també s’ha iniciat un procés de millora digital de la Formació Professional. En aquest sentit s’han posat 4 aules de tecnologia aplicada aquest curs 2020/21 i s’han previst 5 aules més per al curs 2021/22. A més també s’ha elaborat un pla de formació digital per a professorat d’FP. Tota aquesta matèria es coordinarà a través del Centre d’Innovació de l’FP, la creació del qual s’aprova el proper dilluns al Consell de Govern.

Més formació per millorar la competència digital dels docents
 
Els fons del Ministeri preveuen també la formació dels docents per millorar la competència educativa i en el cas de Balears hi destinen 299.922 euros del total dedicat a digitalització.

Aquesta partida reforçarà les línies d’actuació de la Conselleria en aquesta matèria. Ara mateix, l’IBSTEAM està coordinant la formació digital dels docents partint dels estàndards europeus, això suposa unificar els criteris i preveure accions en diferents nivells (bàsic, mitjà i avançant), que es complementen amb un itinerari formatiu flexible per donar resposta a les diferents necessitats en diferents formats (NOOC, Webinar, píndoles i activitats de formació).

Durant els mesos de setembre i octubre i davant els possibles escenaris de confinament i/o semipresencialitat es varen fer formacions inicials en eines per l’ensenyament en línia (nivell bàsic) de GSuite, Tenant i aula virtual Moodle, a més de 5.000 docents i formació inicial per als equips directius i coordinadors TIC dels centres en eines de gestió digital i administració d’entorns virtuals.

Els centres compten des del curs passat amb un assessor de referència d’IBSTEAM i s’ha activat una plataforma de suport per a famílies i alumnat i una altra per al professorat.

Pla digital de centre el proper curs

El curs 2021/22 es posarà en marxa el Pla digital de centre (PDC). El Pla recollirà les accions a desenvolupar en competència digital de l’organització, infraestructures tecnològiques, formació del professorat i comunitat educativa. Aquest Pla està dirigit a tots els centres sostinguts amb fons públics.

Préstec de dispositius per a alumnat vulnerable

Els fons MRR inclouen una partida de 3.174.614 euros per a la dotació de dispositius mòbils per a alumnat vulnerable. Aquesta inversió permetrà distribuir fins a 7.000 dispositius nous el proper curs 2021/22 que s’afegiran als 8.000 que enguany ja s’han posat a disposició de l’alumnat. Per tant, en total, el proper curs es comptarà amb un total de 15 mil dispositius per a alumnat  vulnerable. Una part d’aquests dispositius s’acompanyen de connectivitat.
 
 
Reciente
Visto
Comentado