El Pi
El Parlament refusa a iniciativa d’El Pi els pressupostos generals de l’Estat per la manca d’inversió a les Illes Balears
La formació ha criticat que el Govern computi el factor d’insularitat com una inversió i no com un instrument per compensar el fet insular.
el-pi.com 19/10/2021 - 14:53:45
El Parlament refusa a iniciativa d’El Pi els pressupostos generals de l’Estat per la manca d’inversió a les Illes Balears
 
La formació ha criticat que el Govern computi el factor d’insularitat com una inversió i no com un instrument per compensar el fet insular
 
El Parlament de les Illes Balears ha refusat, a iniciativa d’EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el projecte de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022 per la manca d’inversió a Balears. El portaveu d’El Pi, Josep Melià, ha assegurat en seu parlamentària que “un any més els pressupostos continuen maltractant de forma estructural les Illes Balears. Deixen a la nostra comunitat per davall de la mitjana en inversió, redueixen la previsió d'inversió respecte dels pressuposts anteriors i no compensen degudament la manca de previsió del factor d'insularitat als exercicis 2020 i 2021.”
 
Així mateix, Melià ha instat al Govern a valorar els pressupostos generals de forma objectiva i no partidista. “Resulta grotesc que el Govern de les Illes Balears hagi participat de forma entusiasta en aquesta maniobra de manipulació enlloc d'aixecar la veu i la seva queixa davant uns pressuposts que es miri com es vulgui mirar deixen a Balears a la coa inversora una vegada més.”
El portaveu ha criticat al Govern que contempli el factor d’insularitat com una inversió. “El factor d’insularitat, tal com diu el règim especial, és un instrument financer destinat a compensar les conseqüències inherents en el fet insular. No té com a objectiu situar a les Balears a la mitjana d'inversió de l'estat, és un instrument amb una funció específica i que no forma part de la política inversora ordinària de l'estat.”
 
 
Reciente
Visto
Comentado