Iniciativa del Partit Popular
El PP de Balears presenta una PNL al Parlament en defensa de les Forces i Cossos de Seguretat
El Partit Popular mostra el seu “suport sense fissures” a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i Policia Local i exigeix​​al Govern que no modifiqui la Llei de Seguretat Ciutadana creada pel PP.
pp.es 05/12/2021 - 11:09:00

Iniciativa del Partit Popular

El PP de Balears presenta una PNL al Parlament en defensa de les Forces i Cossos de Seguretat

El Partit Popular mostra el seu “suport sense fissures” a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i Policia Local i exigeix ​​al Govern que no modifiqui la Llei de Seguretat Ciutadana creada pel PP

Contempla, a més, que el Govern que actualitzi el 2022 les indemnitzacions per residència del personal en actiu del sector públic estatal destinat a Balears

Núria Riera: “Defensem la dignitat, la intimitat i el principi d'autoritat que l'actual legislació garanteix a les FCSE i que disposin dels mitjans materials adequats per a l'exercici de la seva tasca”

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha registrat i defensarà al Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei (PNL) de “suport sense fissures” a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i la Policia Local, exigint al Govern que no modifiqui la Llei de Seguretat Ciutadana creada pel PP.

La portaveu adjunta del GPP, Núria Riera, posa èmfasi que “defensem la dignitat, la intimitat i el principi d'autoritat que l'actual legislació garanteix a les FCSE i que disposin dels mitjans materials adequats per a l'exercici de la seva tasca”.

D'aquesta manera, el text de la PNL especifica que el PP de Balears vol que el Parlament manifesti el seu “suport sense fissures a la tasca de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i per això insta el Govern a dirigir-se al Govern d'Espanya perquè defensi el manteniment de la seva dignitat, intimitat i el principi d'autoritat que la legislació actual els assegura, i que les FCSE disposin dels mitjans materials adequats per a l'exercici de la seva tasca”.

A més, la intenció és que "el Parlament acordi sol·licitar la retirada de qualsevol iniciativa de modificació la Llei de Seguretat Ciutadana en els termes anunciats pel Govern d'Espanya" i que "el Parlament sol·liciti al Govern d'Espanya que actualitzi el 2022 les indemnitzacions per residència del personal en actiu del sector públic estatal destinat a Balears, procedint a la modificació de les quanties amb l'objecte d'adaptar-les a la realitat actual mitjançant la dotació pressupostària.

 

Reciente
Visto
Comentado