El PI
El Pi aconsegueix que s'incorporin 19 esmenes al projecte de llei d'Educació
A iniciativa de la formació s'ha incorporat una disposició addicional per desenvolupar projectes que vinculin els continguts curriculars amb la resposta a les necessitats socials.
el-pi.com 15/01/2022 - 12:13:21

El Pi aconsegueix que s'incorporin 19 esmenes al projecte de llei d'Educació

A iniciativa de la formació s'ha incorporat una disposició addicional per desenvolupar projectes que vinculin els continguts curriculars amb la resposta a les necessitats socials emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La comissió d'Educació, Cultura i Recerca del Parlament ha aprovat en la ponència del projecte de llei d'Educació, denou esmenes d'*EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. *La diputada d'El Pi al Parlament, Lina Pons, ha declarat que "estam satisfets amb les millores que hem pogut incorporar a la llei. Esperam aconseguir en comissió i en el ple més avanços per als estudiants de les Illes Balears".

A iniciativa d'El Pi, s'ha incorporat una nova disposició addicional perquè els centres educatius tenguin la capacitat per desenvolupar projectes que vinculin els continguts curriculars amb la resposta a les necessitats socials emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant convenis de col·laboració amb entitats comunitàries. "Podran participar en aquests projectes l'alumnat dels diferents nivells educatius, el professorat, altres membres de la comunitat educativa i entitats externes al centre.", assegura Pons.

Així mateix, s'ha aprovat una esmena que obliga a l'Administració a dotar dels recursos suficients als centres amb alumnat amb necessitats especials. "Aquest és una tema en el qual hi hem fet molta feina, hem presentat moltes iniciatives perquè s'introduís a la nova llei. Esteim satisfets per haver-ho aconseguit". També, i gràcies a una esmena d'El Pi, es promourà el voluntariat als centres sostinguts amb fons públics.

 

Reciente
Visto
Comentado