EUIB
Pablo Jiménez (EUIB):Cal un canvi cap a un nou model de producció i consum, indispensable per a una nova forma de vida
El diputat menorquí d’Unides Podem ha realitzat dues intervencions per defensar la posició favorable d’Unides Podem davant les propostes territorials i mediambientals
premsaeuib 24/01/2023 - 15:53:49

Pablo Jiménez (EUIB): «Cal un canvi cap a un nou model de producció i consum, indispensable per a una nova forma de vida més col·laborativa en allò social i més equilibrada en allò ambiental»

El diputat menorquí d’Unides Podem ha realitzat dues intervencions per defensar la posició favorable d’Unides Podem davant les propostes territorials i mediambientals

Aquest dimarts, 24 de gener, ha tengut lloc la primera sessió plenària d’enguany al Parlament de les Illes Balears, en la qual s’hi han tractat, entre d’altres punts, el nou decret territorial que pretén donar solució als problemes d’expansió urbanística sense control i la reform de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, coneguda com a LECO.

Per la banda d’Unides Podem, hi ha intervengut el diputat menorquí Pablo Jiménez, qui ha fet una acurada i extensa exposició dels punts de la coalició, donant suport a totes dues propostes comentades.

Pel que fa a al nou decret territorial, Jiménez ha començat deixat clara l’evident necessitat de protegir el territori: “Aquest nou decret territorial intenta donar solució a algun dels problemes relacionats amb l'expansió del creixement urbanístic al medi rural i establir mesures que evitin el futur actuacions indesitjades. [...] Per tal de superar aquest desfasament normatiu aquest decret recalifica els terrenys afectats com a sòls en situació bàsica de sòl rural, classificats com a sòl urbanitzable en un moment anterior, que no s'hagin desenvolupat en el temps establert. Sòls que no disposaven de serveis bàsics, coneguts com a falsos urbans que passen a ser sòl rústic comú. [...] Ens resulta també interessant la modificació de la llei d'urbanisme en el sentit de delimitar les possibilitats de declaració de sòl urbanitzable per tal de no ampliar la superfície actualment ja urbanitzada”, ha iniciat Jiménez la seva intervenció.

Des d’Unides Podem es creu i es treballa perquè el sòl rústic no sigui edificable. És per això que el diputat menorquí ha demanat una moratòria de construcció residencial en rústic. “Conservar-ne les característiques agràries i paisatgístiques manté les possibilitats econòmiques tradicionals, però també les obre a altres sectors que poden ser complementaris, entre els quals s'inclou el turisme, un turisme no impositiu de baix impacte ambiental. [...] Mesures totes elles que es poden treballar des d'allò local -i amplificar-se cap a instàncies superiors- fent que la seva execució ja suposi un canvi cap a un nou model de producció i consum, indispensable per a una nova forma de vida més col·laborativa en allò social i més equilibrada en allò ambiental”, ha deixat clar Jiménez.

Pel que fa a la reforma de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, coneguda com a LECO, sembla una qüestió normal, i més tenint en compte els anys que han passat des de la seva provació l’any 2005 i l’agreujament d'aspectes ambientals que si bé vénen de lluny estan mostrant la seva virulència amb més incidència en els darrers anys. Ens referim al canvi climàtic i a la pèrdua de biodiversitat, fenòmens que cada cop ens acosten a noves formes de sequera, inundacions, temperatures extremes, espècies exòtiques invasores o desaparició d'espècies, entre d’altres.

Per fer front a aquests problemes sembla obvi millorar la gestió del medi natural i dels espais de rellevància ambiental i per això ens sembla imprescindible la reforma en marxa”, ha començat Pablo Jiménez la seva intervenció, en la qual ha fet una ferma defensa de la reforma en qüestió i ha desgranat les preocupacions que Unides Podem té al respecte de les esmenes realitzades i denegades.

Per part nostra hem intentat incidir en aquesta reforma amb aspectes que tenen a veure essencialment amb la biodiversitat. Creiem que en absència d'una llei balear de biodiversitat -que esperem que es tramiti a la propera legislatura- era necessari introduir alguns elements relacionats per disposar d'una mínima legislació sobre això. Aquests elements s'han tengut en compte en el nostre treball amb la Conselleria, i així s'han introduït a l'articulat, entre d'altres, punts relatius a la implantació de protocols de bioseguretat o la creació del Catàleg d'espècies exòtiques invasores de les Illes Balears.

Algunes de les nostres esmenes han estat aprovades en ponència i, per tant, incorporades al text de la Llei, però d'altres han estat rebutjades. Totes aquestes esmenes rebutjades tenien com a denominador comú, la biodiversitat. “No s'entén la seva no aprovació ja que, en conjunt, reflecteixen acords de caràcter internacional”, ha conclòs Jiménez.

 

Reciente
Visto
Comentado