Usuaris amb problemes de salut mental, precisen la coordinació amb psiquiatria
La Fundació Trobada com a titular de l’Alberg de Manacor presta serveis als usuaris que tal volta no siguin coneguts ni s’han donat a conèixer perquè la pròpia inèrcia de l’activitat no ha permès dedicar-li una atenció
Substàncies tòxiques: coordinació amb la Unitat de Conductes Addictives (UCA), on el metge li recepta el medicament necessari. També es fa una reunió de coordinació cada dos mesos.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 22/07/2020 - 15:07:00
Discapacitat: derivada de problemes de salut mental, es fa un seguiment amb una acció individualitzada per dictaminar el grau d’incapacitat. Usuaris d’edat avançada tenen dificultats per practicar la pròpia higiene personal.

 

L'Alberg, dia a dia: Tasques invisibles dels treballadores de l'Alberg de la Fundació Trobada de Manacor. La Fundació Trobada, com a titular de l’Alberg de Manacor, presta una sèrie de serveis als usuaris que tal volta no siguin coneguts, ni tampoc s’han donat a conèixer perquè la pròpia inèrcia de l’activitat no ha permès dedicar-li una atenció que avui volem prestar a través d’aquest blog.

Economia: si l’usuari ho sol·licita, es dóna suport en la gestió econòmica personal prèviament pactada i acceptada per ambdues parts. Sortadament no tots els usuaris de l’Alberg estan inclosos dins les patologies descrites.

Sense comptar els serveis d’assessorament ordinari sobre la necessitat i obligatorietat d’empadronament i la deguda inscripció a les dependències de l’atur, tallers d’activitats i orientacions laborals sobre tot a persones d’una edat que fa molt difícil la seva contractació, el variats perfils dels usuaris necessiten unes atencions concretes. Així: Salud mental: usuaris amb problemes de salut mental, precisen la coordinació amb psiquiatria i, si procedeix o no la derivació a consultes mèdiques i/o al servei hospitalari.

Discapacitat: derivada de problemes de salut mental, es fa un seguiment amb una acció individualitzada per dictaminar el grau d’incapacitat. Usuaris d’edat avançada tenen dificultats per practicar la pròpia higiene personal i es cerca personal que presti aquest servei. Altres amb problemes de mobilitat necessiten companyia per acudir a cites i a buscar els medicaments i que les hi han d’administrar perquè confonen les càpsules i l’horari de prendre-les. Altres han de rebre ajuda per concertar les cites amb el metges de capçalera, especialistes i amb, en general, amb els serveis de les Administracions Públiques (Ajuntament, Consell, Govern Balear)

Substàncies tòxiques: coordinació amb la Unitat de Conductes Addictives (UCA), on el metge li recepta el medicament necessari. També es fa una reunió de coordinació cada dos mesos. També es recepta la metadona que va a buscar l’usuari i a vegades el propi centre, encara que l’alberg administra les dosis diàries segons les necessitats i la prescripció mèdica. Es realitzen dues proves de substàncies tòxiques al dia, una a migdia i l’altra al vespra i, si superen la taxa permesa, es valora si l’usuari pot romandre al centre o es deriva a altres centres especialitzats

Economia: si l’usuari ho sol·licita, es dóna suport en la gestió econòmica personal prèviament pactada i acceptada per ambdues parts. Sortadament no tots els usuaris de l’Alberg estan inclosos dins les patologies descrites, però sí es un nombre de persones que necessita una atenció acurada i un temps de dedicació específica important que presten tots el treballadors de la Fundació i que s’afegeixen a les tasques administratives, comptables i de relació amb les Administracions Públiques pròpies de la seva professió.

Com es pot comprovar, són tasques més pròpies de personal sanitari, de gestoria administrativa, de treballadors familiars, d’economia domèstica, d’ajuda i acompanyament personal particular i familiar, totes elles no retribuïdes i que s’han de valorar degudament per qui correspongui i sempre per la societat en general. Dissortadament aquestes tasques romanen invisibles però són fruit d’una generositat impagable i diuen moltíssim sobre la qualitat humana de les persones que les presten.


 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado