Així mateix, en el camí Vell d’Alcúdia, el camí de Son Bosch i el camí Vell de Muro
L’Ajuntament d’Inca ha començat aquesta setmana un projecte per a la realització d’una nova pavimentació asfàltica, batxeo, neteja i poda lateral de diversos camins del municipi
D’altra banda, la poda lateral es realitzarà de manera mecànica amb una pala carregadora que porta incorporades pinces per a poda forestal. A més a més, es faran també els treballs manuals necessaris per a una perfecta neteja o poda.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 14/10/2020 - 04:22:00
Durant aquest 5 anys hem apostat per solucionar una demanda del veinats de la zona de rústic del municipi. És molt important anar realitzant tasques de millora i reparació periòdicament i aconseguir que tots els camins.

Inca realitza tasques d’asfaltatge i desbrossament als camins de fora vila. L’Ajuntament d’Inca ha començat aquesta setmana un projecte per a la realització d’una nova pavimentació asfàltica, batxeo, neteja i poda lateral de diversos camins del municipi. El pressupost total per a la realització d’aquestes tasques, les quals desenvoluparà l’empresa Hermanos Gost Simó, S.A., ascendeix a 65.773,8 euros.

Concretament, es renovarà la pavimentació asfàltica del camí de Sa Vinya amb una superfície de 2.450 m², la qual es troba en molt mal estat. De forma paral·lela, també es realitzaran tasques de batxeo i reparació del paviment asfàltic a altres camins de fora vila.

10.000 m². Durant aquest projecte, es varen realitzar tasques d’asfaltatge en el camí de Llubí a Sencelles, en el Camí de Can Mairata i en el camí d’es Resquell, per un import total de 90.003,81 euros.

Així mateix, en el camí Vell d’Alcúdia, el camí de Son Bosch i el camí Vell de Muro es realitzaran també treballs de desbrossament i poda dels arbres que envaeixen la calçada de la via pública. La neteja lateral dels camins es realitzarà amb una màquina desbrossadora de matolls i herbes, i l’escombratge de les restes vegetals es realitzarà amb una pala carregadora.

D’altra banda, la poda lateral es realitzarà de manera mecànica amb una pala carregadora que porta incorporades pinces per a poda forestal. A més a més, es faran també els treballs manuals necessaris per a una perfecta neteja o poda en els llocs on la poda i neteja mecànica hagi estat insuficient o hagin de realitzar-se treballs de neteja addicionals.

En aquest sentit, recordar que a finals de 2019 i principis de 2020, l’Ajuntament d’Inca ja va renovar la pavimentació asfàltica de diversos camins de fora vila del municipi amb una superfície total de més de 10.000 m². Durant aquest projecte, es varen realitzar tasques d’asfaltatge en el camí de Llubí a Sencelles, en el Camí de Can Mairata i en el camí d’es Resquell, per un import total de 90.003,81 euros.

“Durant aquest 5 anys hem apostat per solucionar una demanda del veinats de la zona de rústic del municipi. És molt important anar realitzant tasques de millora i reparació periòdicament i aconseguir que tots els camins es mantinguin en un bon estat de manteniment.”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivo para el "fora vila" de Inca Otros municipios deberían tomar ejemplo