Així mateix un dels objectius és regular el nombre creixent de colònies
Felanitx tindrà una ordenança municipal que regularà les colònies felines a més de la protecció, convivència i tinença d’animals i està fent feina amb la redacció
Per aquest motiu es vol conscienciar a les persones propietàries i responsables d’un animal a complir amb la convivència entre aquests i les persones, l’objectiu és aconseguir el seu màxim nivell de benestar i garantir
AGENCIA MANACORNOTICIAS 04/06/2021 - 07:58:00
El regidor de benestar animal Joan Aznar «no només s’ha de tenir un control dels moixos i que els seus propietaris tenguin cura d’ells. Els ciutadans han de ser conscients que no controlar la procreació dels felins

 

Felanitx tindrà una ordenança municipal que regularà les colònies felines a més de la protecció, convivència i tinença d’animals. L’objectiu és reglar i protegir tot tipus d’animals domèstics i salvatges a més establir les normes de convivència i seguretat ciutadana, salubritat o l’impacte ambiental que ocasionen.

L’Ajuntament de Felanitx està fent feina amb la redacció d’una ordenança que compti amb l’opinió pública i les diferents organitzacions afectades per la futura norma. L’ordenança pretén que els propietaris d’animals

L’Ajuntament de Felanitx està fent feina amb la redacció d’una ordenança que compti amb l’opinió pública i les diferents organitzacions afectades per la futura norma. L’ordenança pretén que els propietaris d’animals compleixin amb les obligacions legals i responsabilitats derivades dels mateixos. Així mateix un dels objectius és regular el nombre creixent de colònies felines incontrolades al municipi, i les conseqüències que se’n deriven, que actualment no estan controlades.

El regidor de benestar animal Joan Aznar «no només s’ha de tenir un control dels moixos i que els seus propietaris tenguin cura d’ells. Els ciutadans han de ser conscients que no controlar la procreació dels felins es pot convertir en una plaga i això és el que es vol evitar amb aquesta ordenança»

L’Ajuntament de Felanitx té constància que s’ha incrementat el nombre i la tipologia d’animals domèstics i salvatges que conviuen en l’àmbit urbà i suburbà. Per aquest motiu es vol conscienciar a les persones propietàries i responsables d’un animal a complir amb la convivència entre aquests i les persones, l’objectiu és aconseguir el seu màxim nivell de benestar i garantir una tinença d’animals responsable.


 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado