En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i model de ciutat, Andreu Caballero
L’Ajuntament d’Inca inicia els tràmits d’expropiació per poder desenvolupar el projecte de prolongació del carrer de na Ferrilla permetrà millorar la connectivitat de la barriada de Sant Francesc
Prèviament, per poder dur endavant aquesta iniciativa va ser necessària la modificació puntual del PGOU per canviar la qualificació de la zona de casc antic a sistema viari, el passat mes de desembre.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 10/06/2021 - 07:32:00
L’Ajuntament d’Inca ha iniciat ja l’expedient per a l’expropiació dels terrenys situats entre el carrer de l’Om i el carrer de na Ferrilla. La finalitat d’aquesta actuació és modificar el sistema viari i millorar la connectivitat

L’Ajuntament d’Inca inicia els tràmits d’expropiació per poder desenvolupar el projecte de prolongació del carrer de na Ferrilla. Aquesta actuació permetrà millorar la connectivitat de la barriada de Sant Francesc amb el centre de la ciutat.

L’Ajuntament d’Inca ha iniciat ja l’expedient per a l’expropiació dels terrenys situats entre el carrer de l’Om i el carrer de na Ferrilla. La finalitat d’aquesta actuació és modificar el sistema viari i millorar la connectivitat de la barriada de Sant Francesc amb el centre de la ciutat. «El nostre objectiu és impulsar el casc antic com a motor econòmic de la ciutat. Sant Francesc és una barriada històrica, amb molta tradició i dinamisme, i és imprescindible reconnectar-la amb el centre», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

carrers de l’Om i del rector Rayó, continuant cap al mercat municipal. L’obertura del nou vial ajudarà a dinamitzar la barriada de Sant Francesc amb les àrees comercials i d’oci de la ciutat i reduir la densitat de la zona.

Així doncs, aquesta actuació permetrà prolongar el carrer de na Ferrilla i connectar-lo amb els carrers de l’Om i del rector Rayó, continuant cap al mercat municipal. L’obertura del nou vial ajudarà a dinamitzar la barriada de Sant Francesc amb les àrees comercials i d’oci de la ciutat i reduir la densitat de la zona.

En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i model de ciutat, Andreu Caballero assenyala que «és necessari adoptar mesures que ajudin a millorar la qualitat urbana del centre històric d’Inca. La prolongació del carrer de na Ferrilla i la reforma de la plaça del Mercat ajudaran a tornar a connectar la barriada de Sant Francesc amb el centre de la ciutat».

En concret, l'expropiació per a la prolongació del carrer de na Ferrilla afecta quatre finques on hi ha edificacions que es troben en mal estat o amb obres de reforma inacabades. D’altra banda, destacar que la proposta contempla mantenir la Portassa catalogada situada en el carrer de na Ferrilla, rehabilitant la façana i obrint el portal per al pas a través del nou vial.

Prèviament, per poder dur endavant aquesta iniciativa va ser necessària la modificació puntual del PGOU per canviar la qualificació de la zona de casc antic a sistema viari, el passat mes de desembre. Igualment, abans aquesta zona va ser declarada com a ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana). Per tant, el projecte de perllongació del carrer de na Ferrilla s’emmarca dins els objectius de regeneració i renovació urbana com una actuació dinamitzadora i recuperadora del nucli antic.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado