La Creu Roja Illes Balears ha fet entrega al Banc d'Aliments a Manacor
Hasta el viernes 30 de julio se puede acudir a la parada Informativa los/as vecinos de Santa Catalina y Es Creuers de Manacor: Recogida Basuras nuevos contenedores de orgánica
Ayuntamiento de Manacor ha habilitado en la plaza para informar sobre la instalación de los nuevos contenedores de recogida de materia orgánica. Hasta el día 30, de lunes a viernes, de 10h a 13h y de 16h a 19h.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 22/07/2021 - 08:14:07
Entre el 21 y el 30 de julio los vecinos de Santa Catalina y Es Creuers de Manacor pueden acudir a la parada informativa que el Ayuntamiento de Manacor

Entre el 21 y el 30 de julio los vecinos de Santa Catalina y Es Creuers de Manacor pueden acudir a la parada informativa que el Ayuntamiento de Manacor ha habilitado en la plaza para informar sobre la instalación de los nuevos contenedores de recogida de materia orgánica. Hasta el día 30, de lunes a viernes, de 10h a 13h y de 16h a 19h. Viviendas comprendidos entre la Ronda Felanitx, Vía Palma, Paseo de la Estación, Paseo Ferrocarril y Calle de Conilles.

Entre el 21 i el 30 de juliol els veïnats de Santa Catalina i els Creuers poden acudir a la paradeta informativa que l'Ajuntament de Manacor ha habilitat a la plaça per informar sobre la instal·lació dels nous contenidors de recollida de matèria orgànica. Des d'avui i fins dia 30, de dilluns a divendres, de 10h a 13h i de 16h a 19h. Habitatges compresos entre la ronda Felanitx, via Palma, passeig de l'Estació, passeig Ferrocarril i carrer de Conilles.

Hasta el día 30, de lunes a viernes, de 10h a 13h y de 16h a 19h. Viviendas comprendidos entre la Ronda Felanitx, Vía Palma, Paseo de la Estación, Paseo Ferrocarril y Calle de Conilles.

La Creu Roja Illes Balears ha fet entrega al Banc d'Aliments de l'Ajuntament de Manacor de 266 quilos d'aliments i productes d'higiene de primera necessitat. Aquesta donació contribueix a fer front a l'agreujament sobtat i significatiu de les situacions de vulnerabilitat econòmica de moltes famílies.

La delegada de Serveis Socials, Carme Gomila Dominguez, agraeix la col·laboració de les diferents administracions i entitats per fer front a l'emergència social derivada de la Covid-19.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado