Així doncs, abans hi havia un primer tram de fins a 45 m³ de consum
L’Ajuntament d’Inca modificarà l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable amb la finalitat d’adaptar-la a les necessitats actuals del municipi
Per tant, els usuaris amb una situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar un descompte del 50% de l'import de la quota de servei i del 50% de la quota de consum en el primer tram de la quota variable
AGENCIA MANACORNOTICIAS 15/10/2021 - 07:02:00
Ajuntament d’Inca treballa en la instal·lació de comptadors digitals a tot el municipi per promoure un major control i un consum més eficient. A més, es continuarà també amb la sectorització de la xarxa per reduir les pèrdues d’aigua.

Inca redissenya la tarifa d’aigua per promoure un consum responsable. La nova ordenança inclou nous trams de consum per tal que els que menys aigua gasten paguin menys. D’aquesta manera, el rebut dels que menys aigua consumeixen pot arribar a reduir-se fins al 50%.

L’Ajuntament d’Inca modificarà l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable amb la finalitat d’adaptar-la a les necessitats actuals del municipi i promoure un consum responsable. Entre les modificacions, destaca la creació de nous trams de consum per tal que la tarifa sigui progressiva i s’adapti a la despesa real dels consumidors.

El tercer tram abasta un consum d’entre 31 60 m³ i el quart d’entre 61 i 120 m³ en un trimestre. Per últim, s’estableix una tarifa per als usuaris que consumeixen més de 120 m³ per trimestre.

«Aquest redisseny de les tarifes neix amb l’objectiu de premiar l’eficiència en el consum dels inquers i les inqueres i, a més, reduir la càrrega dels petits consumidors, tenint en compte la importància ambiental del consum responsable d'aigua», explica la regidora de Serveis, María del Carmen Oses.

Així doncs, abans hi havia un primer tram de fins a 45 m³ de consum per trimestre i ara en la nova ordenança es desglossarà en més trams. D’aquesta manera, els ciutadans que menys consumeixen pagaran fins a un 50% menys en el seu rebut.

En concret hi ha un primer tram de fins a 18 m³ en un trimestre, després l’altre és d’entre 19 i 30 m³ de consum per trimestres. El tercer tram abasta un consum d’entre 31 60 m³ i el quart d’entre 61 i 120 m³ en un trimestre. Per últim, s’estableix una tarifa per als usuaris que consumeixen més de 120 m³ per trimestre.

Així mateix, es crea també una bonificació de les taxes per al servei de subministrament d'aigua potable per raó de la capacitat econòmica. Per tant, els usuaris amb una situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar un descompte del 50% de l'import de la quota de servei i del 50% de la quota de consum en el primer tram de la quota variable (consum de 0 a 18 m³).

Per últim, en l’àmbit de la sostenibilitat i l’estalvi d'aigua, destacar que l'Ajuntament d’Inca treballa en la instal·lació de comptadors digitals a tot el municipi per promoure un major control i un consum més eficient. A més, es continuarà també amb la sectorització de la xarxa per reduir les pèrdues d’aigua.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado