Temàtica que ens afecta i possiblement ens afectarà per un cert temps.
Xavier Mesquida Riera va donar una conferència a S’Agrícola a Manacor. A l’acte hi van assistir un nombrós grup de persones que varen poder gaudir d’una exposició rigorosa «Covid19: present i futur»
El Dr. Mesquida a més de ser un gran expert amb la matèria va demostrar que és un extraordinari comunicador ja que va aconseguir arribar a tots els assistents d’una manera senzilla i molt intel·ligible.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 23/10/2021 - 08:42:00
El Dr. Mesquida va començar exposant les darreres teories sobre l’origen del coronavirus així com la seva naturalesa i com es propaga cap a les persones i entre elles. Arribat en aquest punt va fer esment a les tres principals maneres

INTERESSANT CONFERÈNCIA DEL DR. XAVIER MESQUIDA A S’AGRÍCOLA. El passat divendres dia 22 d’octubre el Dr. Xavier Mesquida Riera va donar una conferència a S’Agrícola amb el títol «Covid19: present i futur». A l’acte hi van assistir un nombrós grup de persones que varen poder gaudir d’una exposició rigorosa i ordenada d’una temàtica que ens afecta i possiblement ens afectarà per un cert temps.

El Dr. Mesquida va començar exposant les darreres teories sobre l’origen del coronavirus així com la seva naturalesa i com es propaga cap a les persones i entre elles. Arribat en aquest punt va fer esment a les tres principals maneres que una persona positiva pot contagiar una altra persona: a través de contacte per exemple amb les mans, a través de la tos i sobre tot a través dels aerosols si s’està a un lloc tancat sense ventilació, d’aquí la importància de continuar portant mascareta als espais interiors i d’airejar-los de manera convenient.

Arrel d’aquests fets va incidir amb la importància de la vacunació ja que si bé les vacunes poden tenir alguns efectes secundaris en la salut de les persones la probabilitat de què això passi és ínfima comparada amb els efectes

A continuació ens va mostrar gràfics de l’evolució de la pandèmia durant aquests quasi dos anys i com ha afectat l’aparició de la vacuna tant la pressió hospitalària com la mortalitat.

Arrel d’aquests fets va incidir amb la importància de la vacunació ja que si bé les vacunes poden tenir alguns efectes secundaris en la salut de les persones la probabilitat de què això passi és ínfima comparada amb els efectes que pot provocar el virus tant en un primer moment com a més llarg termini, anomenat covid persistent.

Per acabar el Dr. Mesquida va fer una perspectiva de futur a través de quatre possibles escenaris: el primer de tot que el virus desaparegui, la segona que encara que sigui en menor intensitat que ara continuï de manera permanent entre nosaltres, la tercera que se converteixi en estacional com és ara el virus del grip i la quarta que el virus muti de manera que les vacunes actuals no serveixin i continuï essent una pandèmia incontrolada.

D’aquests quatre escenaris va donar com a més probables el segon i el tercer i aquí va tornar fer esment a la importància de les precaucions que totes les persones hauríem de tenir en les nostres relacions del dia a dia.

El Dr. Mesquida a més de ser un gran expert amb la matèria va demostrar que és un extraordinari comunicador ja que va aconseguir arribar a tots els assistents d’una manera senzilla i molt intel·ligible.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado