Partido Popular pedimos al equipo de gobierno máxima implicación
Ante el aumento exponencial de pintadas vandálicas y grafitis de mal gusto en todo el municipio de Manacor desde el PP pedimos combatir esta lacra con urgencia
En primer lugar solicitamos campañas de concienciación activas y efectivas entre los más jóvenes para que conozcan y valoren nuestro patrimonio. Así mismo, pedimos que se proceda a borrar todas las pintadas existentes
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/06/2022 - 08:53:42
Desde el Partido Popular hemos llevado a cabo una campaña en nuestras redes sociales poniendo el foco en ejemplos flagrantes de pintadas fuera de lugar que deberían ser borradas. Por este motivo pedimos borrarlas

Instamos al equipo de gobierno a actuar con contundencia ante el aumento de pintadas y grafitis en el municipio de Manacor. Ante el aumento exponencial de pintadas vandálicas y grafitis de mal gusto en todo el municipio de Manacor, desde el Partido Popular pedimos al equipo de gobierno máxima implicación para combatir esta lacra. Así, hemos preparado una moción que presentaremos en el próximo plenario y esperamos que sea aprobada por unanimidad.

Es innegable la gran repercusión psicológica y también económica que tiene en los ciudadanos el aspecto que presenta su entorno cercano. El paisaje urbano y la conservación de los elementos patrimoniales son claves para hacer que los ciudadanos (vecinos o visitantes) sientan la ciudad amable. Un hecho que, desgraciadamente en los últimos tiempos, está cambiando en Manacor.

Es innegable la gran repercusión psicológica y también económica que tiene en los ciudadanos el aspecto que presenta su entorno cercano. El paisaje urbano y la conservación de los elementos patrimoniales

Desde el Partido Popular hemos llevado a cabo una campaña en nuestras redes sociales poniendo el foco en ejemplos flagrantes de pintadas fuera de lugar que deberían ser borradas. Por este motivo pedimos al equipo de gobierno más contundencia ante estas pintadas vandálicas, que no son solo problema de las grandes capitales.

En primer lugar solicitamos campañas de concienciación activas y efectivas entre los más jóvenes para que conozcan y valoren nuestro patrimonio. Así mismo, pedimos que se proceda a borrar todas las pintadas existentes que perjudiquen el paisaje urbano manacorí a la vez que se incrementa la vigilancia policial en espacios que se sabe son especialmente sensibles a estos actos vandálicos; y que se apliquen las sanciones que recogen las ordenanzas municipales al respeto. Es imprescindible que el equipo de gobierno actúe y no fomente la impunidad en este tipo de acciones que ofrecen una imagen degradada de nuestro municipio.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 07/2022 DE 13 DE JUNY DE 2022. MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ DE MESURES DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA, CONTROL I SANCIÓ DE LES PINTADES VANDÀLIQUES EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La neteja de l’espai urbà en tots els seus aspectes (residus, sol, pintades, etc.) repercuteix en molts aspectes en la vida dels seus habitants. El benestar social i l’estat d’ànim de la ciutadania depenen en bona mesura de l’agradable que sigui aquest entorn per a les persones que hi viuen. El paisatge urbà és una de les principals senyes d’identitat de Manacor, i millorar aquest ens pot ajudar a convertir-ho en un motor de desenvolupament social i econòmic. La imatge que es projecte dels nostres nuclis urbans és també molt important pel fet de ser receptors de visitants, i per tant és una font d’ingressos quantificable.

En els darrers anys s’ha produït un augment del fenomen de les pintades vandàliques en tots els nuclis urbans del nostre municipi. Són notables els danys i les despeses que aquestes actes incívics ocasionen, tant entre els particulars com en les propietats municipals, fins i tot en elements patrimonials com monuments i edificis catalogats.

És necessari adoptar mesures per lluitar de manera més efectiva contra aquesta pràctica incívica, contra aquesta xacra social. Les mesures han d’anar encaminades a combatre-la des de distints àmbits. En primer lloc s’han de facilitar les intervencions de neteja, agilitzant els tràmits administratius, però sense oblidar el compliment dels requisits tècnics adequats a les intervencions en béns patrimonials. Al mateix temps s’han d’impulsar mesures de conscienciació ciutadana, a més d’incidir en les mesures preventives i dissuasives, com l’augment de les sancions i de la vigilància policial.

Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents,

ACORDS................................

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Manacor insta l’equip de govern a implementar les següents mesures d’intervenció:

a) Establir campanyes de neteja de pintades a tots els nuclis urbans del municipi,

b) Agilitzar els procediments d’inspecció municipal, comunicació ciutadana, tràmit administratiu i intervenció per la neteja de les pintades.

SEGON.- El Ple de l’Ajuntament de Manacor insta l’equip de govern a dur a terme accions de sensibilització i conscienciació ciutadana. Establir estratègies educatives de prevenció de pintades i actes vandàlics en centres escolars, centres culturals, esportius i altres, amb l’objectiu de transmetre els valors del patrimoni històric i la necessitat de la seva conservació, el respecte a la propietat pública i privada, així com donar a conèixer la dificultat tècnica i el cost econòmic de la neteja de les pintades.

TERCER.- El Ple de l’Ajuntament de Manacor insta l’equip de govern a implantar les següents mesures dissuasives:

a) Augmentar la vigilància de la Policia Local sobre aquests fets, per tal d’evitar la impunitat i poder perseguir de manera més efectiva el vandalisme.

b) Aplicació de les sancions previstes a les ordenances locals.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado