Els darrers anys hi ha hagut un augment de la població del nostre municipi
Moció del PP al Ple: L’Ajuntament de Manacor es compromet a planificar, licitar i executar la instal·lació de noves activitats al parc de Na Molla
SEGON.- L’Ajuntament de Manacor intensificarà el seguiment, control i fiscalització de la neteja, jardineria i manteniment dels parcs i les places del nostre municipi per part de les empreses concessionàries.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 11/10/2021 - 15:33:00
COVID-19, els joves, seguint les recomanacions sanitàries, es reuneixen més a l’aire lliure que als llocs tancats, es troben amb manca d’espais d’oci adequats per ells que cubrixin les seves necessitats lúdiques.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE ORDINARI NÚM. 9/2021 DE 19 D’OCTUBRE DE 2021 DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR...MOCIÓ PEL MANTENIMENT I MILLORA DEL PARC DE NA MOLLA...EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Els darrers anys hi ha hagut un augment de la població del nostre municipi, fet que ens ha dut a la necessitat d’augmentar els serveis als nostres ciutadans i crear-ne de nous. Aquesta creació i augment dels serveis no pot deixar de banda els nostres infants i joves.

Des de el Partit Popular pensam que és imprescindible, i més en els temps que vivim, ampliar l’oci a l’exterior i potenciar els espais públics adients per fer-ho. A més, veim que altres municipis amb una població inferior

Durant els darrers anys s’han proporcionat diferents serveis socioeducatius tant a infants com a joves però, des de el Partit Popular pensem que és necessari una ampliació d’espais d’oci a l’exterior, i una adequació dels mateixos a les diferents edats.

A més a més, en aquests moments, on degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, els joves, seguint les recomanacions sanitàries, es reuneixen més a l’aire lliure que als llocs tancats, es troben amb manca d’espais d’oci adequats per ells que cubrixin les seves necessitats lúdiques.

S’ha de tenir en compte que la majoria dels parcs públics que tenim al nostre municipi estan equipats principalment de jocs i recursos per infants petits, amb edats compreses entre 3 i 6 anys, ens queda una franja molt ample de nens i joves que no disposen dels suficients jocs i recursos dels quals poder gaudir.

En concret, al parc de Na Molla la legislatura 2015-2019 es va iniciar un procés d’ampliació d’activitats per a nens més grans, amb la instal·lació d’una tirolina, però avui en dia ha quedat com una activitat aïllada, ja que, per part del nou equip de govern, no s’ha continuat amb aquesta ampliació d’instal·lacions d’activitats ni per infants ni per joves.

Des de el Partit Popular pensam que és imprescindible, i més en els temps que vivim, ampliar l’oci a l’exterior i potenciar els espais públics adients per fer-ho. A més, veim que altres municipis amb una població inferior a la de Manacor compten amb més d’un parc adequat per a poder fer activitats per a totes les edats, com per exemple activitats esportives com taules de ping-pong, jocs d’escacs, gimnàs exterior, espais delimitats per art urbà, etc…

A més, ens hem adonat que, a hores d’ara, no s’està realitzant un manteniment idoni de les zones enjardinades del parc de Na Molla, ja que aquest espai roman ple de males herbes i excrements de cans, no sembla un lloc per anar amb els nens i joves degut a la deixadesa que presenta. És una llàstima que un espai públic tan gran estigui abandonat i no s’aprofiti per a l’oci de tots els manacorins i manacorines.

Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació del següent, ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament de Manacor es compromet a planificar, licitar i executar la instal·lació de noves activitats al parc de Na Molla, per tal d’adequar-lo com un espai d’oci exterior modern i atractiu per a totes les edats.

SEGON.- L’Ajuntament de Manacor intensificarà el seguiment, control i fiscalització de la neteja, jardineria i manteniment dels parcs i les places del nostre municipi per part de les empreses concessionàries.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado