Obra Cultural Balear
Aquest divendres migdia, el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis, i el directiu de l'Entitat, Jaume Fiol, s'han reunit amb la delegada del govern espanyol
L'Obra Cultural Balear és l'entitat degana en la defensa de la recuperació de la Democràcia i l'autonomia a les Illes Balears.
culturalbalear 22/02/2019 - 17:07:00

Aquest divendres migdia, el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis, i el directiu de l'Entitat, Jaume Fiol, s'han reunit amb la delegada del govern espanyol a les Illes Balears, Rosario Sánchez, per parlar de qüestions referents al respecte dels drets lingüístics dels catalanoparlants per part de l'Administració que depèn directament de l'Estat espanyol i també de qüestions referents a les llibertats democràtiques i els drets civils.

Documents que els representants de l'OCB han fet arribar a la delegada del govern espanyol.

 

 

Propostes per millorar la qualitat democràtica de l'Estat espanyol

    L'Obra Cultural Balear és l'entitat degana en la defensa de la recuperació de la Democràcia i l'autonomia a les Illes Balears. Des d'aquesta perspectiva, la nostra entitat està altament preocupada pels retrocessos ens els drets civils dels ciutadans de l'Estat. En aquest sentit des de l'OCB proposam:

  • Compliment del compromís de derogació de la denominada 'Llei Mordassa'.

  • Reconeixement urgent i immediat de la plena legitimitat de tots els mitjans de comunicació que fan les seves emissions en llengua catalana i urgent adequació de la normativa per garantir la seva difusió a les Illes Balears.

  • Adaptació de tota l'Administració de l'Estat a la pluriculturalitat i plurilingüísme dels territoris que formen l'Estat espanyol.

  • Tractament homogeni i democràtic de totes les expressions de llibertat de manifestació siguin del caire ideològic que siguin.

  • Alliberament immediat dels líders socials Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, així com de la resta de presos polítics.

  • Lliure retorn de l'artista Valtònyc i de les persones que s'han hagut d'exiliar per raons polítiques.

  • Retirada de les acusacions contra els líders polítics i socials castigats injustament per promoure l'exercici del dret a l'autodeterminació.


Deu propostes per fer avançar la llengua catalana dins l’administració de l’Estat

La normalització de la llengua catalana implica tothom, la societat i les administracions públiques. Les institucions que depenen del Govern Espanyol no en són cap excepció: estan obligades per la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei de Normalització Lingüística i la Carta Europea de les Llengües Menys Usades, a impulsar-ne l’ús. La situació de la nostra llengua dins aquests àmbits és més que precària. Per això, des de l’Obra Cultural Balear presentam les següents propostes per fer avançar la llengua catalana a l’Administració Perifèrica de l’Estat a les Illes Balears:

1 - Impulsar, des de la Delegació del Govern, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, campanyes de conscienciació social sobre la importància de la llengua catalana com a vehicle de comunicació, com a element de cohesió social i de cultura i sobre la seva utilitat per a viure a les Illes Balears.

2 - Informar els nouvinguts, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, de la realitat lingüística de Balears.

3 - Assegurar que tots els treballadors de l’Administració de l’Estat estiguin en condicions de respectar el dret dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers de ser atesos en la seva llengua.

4 - Avançar fins a la normalització lingüística total de l’Administració Perifèrica a través de la catalogació progressiva de llocs de feina on és imprescindible el coneixement oral i escrit del català.

5 - Activar mecanismes eficients i urgents per acabar amb la discriminació que pateixen les persones que volen usar el català davant l'Administració de Justícia, o els agents de les forces de seguretat de l'Estat.

6 - Establir una normativa que sancioni la discriminació lingüística dins l’Administració de l'Estat, especialment a comissaries de policia, comandàncies de la Guàrdia Civil i jutjats.

7 - Els documents impresos, tant els interns com els que estan a la disposició dels ciutadans, han d'estar com a mínim en llengua catalana. També altres documents que depenen de l’Administració de l'Estat, com els contractes dels funcionaris i les factures emeses hauran de ser com a mínim en català.

8 - Dotar d'assessors lingüístics tots els departaments de l’Administració Perifèrica, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears.

9 - Promoció de l'ús de la llengua catalana en l'Administració de justícia (LNL art. 11.3), en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears.

10 – Adhesió dels organismes de l'Administració de l'Estat a la campanya de promoció de l'ús de la llengua catalana, impulsada per l'OCB, 'Comença amb un Bon Dia'.

 

Reciente
Visto
Comentado