L’Ajuntament de Manacor implantarà un canal de comunicació àgil
Moció MÉS-Esquerra: Manacor implantarà un canal de comunicació àgil i adaptat a les noves tecnologies que detectin l’execució dels serveis de competència municipal i puguin transmetre les incidències ciutadanes i ciutadans
Comunicació àgil i adaptat a les noves tecnologies, per tal que les ciutadanes i els ciutadans puguin transmetre les incidències que detectin en l’execució dels serveis de competència municipal.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 01/12/2018 - 02:30:00
Un dels objectius que ha d’assolir és l’excel·lència en l’execució dels serveis municipals a través de la implicació dels diferents agents que hi intervenen, com són el mateix Ajuntament.

MÉS-ESQUERRA. Grup Municipal. MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA PLATAFORMA PER A MILLORAR LA GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS. L’Ajuntament de Manacor gestiona diferents serveis, tant de manera directa amb mitjans propis, com indirectament a través d’empreses privades adjudicatàries dels corresponents serveis. Un dels objectius que ha d’assolir és l’excel·lència en l’execució dels serveis municipals a través de la implicació dels diferents agents que hi intervenen, com són el mateix Ajuntament, les empreses responsables i el ciutadà.

Així mateix l’Ajuntament de Manacor ha de realitzar un exercici de transparència tant en el control de l’execució dels serveis encomanats, com en la publicació d’aquella informació referent als serveis i que pot ser d’interès pels ciutadans. En els darrers anys s’han desenvolupat diferents eines que permeten la participació ciutadana en les tasques de control i seguiment dels serveis municipals. Es tracta d’unes plataformes informàtiques mitjançant les quals el ciutadà pot realitzar suggeriments, queixes i/o incidències relacionades amb la gestió municipal i fer-ne un seguiment de l’estat de tramitació.

Així mateix l’Ajuntament de Manacor ha de realitzar un exercici de transparència tant en el control de l’execució dels serveis encomanats, com en la publicació d’aquella informació referent als serveis.

Davant la contínua degradació en la qualitat de l’execució d’alguns dels serveis municipals, aquest canal de comunicació àgil pot millorar el control i la qualitat del servei. Aquests tipus d’instruments es troben implantats a molts de municipis de Mallorca. L’Ajuntament de Manacor no pot quedar enrere en aquest aspecte i ha d’incloure l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació en la gestió dels serveis municipals per tal de fer partícip al ciutadà, qui al cap i a la fi, és l’usuari final de tots els serveis municipals.

Per tot això, l’Ajuntament en Ple acorda: L’Ajuntament de Manacor implantarà un canal de comunicació àgil i adaptat a les noves tecnologies, per tal que les ciutadanes i els ciutadans puguin transmetre les incidències que detectin en l’execució dels serveis de competència municipal. Maria Francesca Mas Perelló. Grup Municipal MÉS – Esquerra. Manacor, 29 de novembre de 2018.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


2
1
Dirección Manacor Noticias
Buenas tardes, si alguien quiere insultar, calumniar, faltar al respeto, acusar de delitos a otras personas e incluso decir mentiras, entonces tendrá que dar su nombre completo, apellidos y su DNI y asumir lo que dice, así publicaremos el texto del comentario, previamente comprobaremos la veracidad de todo lo facilitado. Nuestros servicios jurídicos nos aconsejan ser prudentes, llegan las elecciones y todo no vale, por lo menos en este medio de comunicación que pretende ser la casa de todos, pero dentro de un orden.
Manuel Rosas Serra
Puede ser positivo si se usa adecuadamente