Manacor defensa i reivindica la descentralització dels serveis públics
PSOE: Moció en rebuig del desmantellament del servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat a Manacor e Inca i en defensa de la descentalització
1. L’Ajuntament de Manacor rebutja la decisió de la conselleria de Famílies i Afers Socials de deixar de prestar el servei de valoració de discapacitat a les oficines de Manacor i Inca.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 30/05/2024 - 09:02:00
L'Ajuntament de Manacor insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el personal de valoració de discapacitat i dependència, així com avançar en la millora salarial del conjunt del personal de dependència.

MOCIÓ EN REBUIG DEL DESMANTELLAMENT DEL SERVEI DE VALORACIÓ I ORIENTACIÓ DE LA DISCAPACITAT A MANACOR I A INCA I EN DEFENSA DE LA DESCENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS. Aquest dimecres s’ha fet públic que la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears ha decidit deixar de prestar el Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat que, fins a la data, s’oferia a Manacor i a Inca i que a partir del pròxim dilluns dia 3 de juny només passarà a oferir-se a Palma, en un únic centre ubicat al carrer Joan Crespí.

Davant aquesta preocupant informació apareguda als mitjans de comunicació i sense disposar de cap confirmació oficial, per part del PSIB-PSOE de Manacor consideram urgent i necessari que el Ple de l’Ajuntament de Manacor traslladi de forma contundent el rebuig de tots els grups municipals a una decisió unilateral, incomprensible i desencertada que posa en perill la correcta prestació dels serveis públics. A més, duu implícita una visió recentralitzadora que suposa un retrocés i perjudica greument als col·lectius més vulnerables i a les seves famílies. De fet, d’aquest servei en depenen moltes persones amb discapacitat que podrien tenir dificultats d’ara en endavant per accedir a les ajudes i recursos públics que requereixen disposar d’aquesta valoració prèviament.

Manacor sol·licita a la conselleria de Famílies i Afers Socials que es reuneixi amb caràcter urgent amb les administracions afectades i les entitats del Tercer Sector que treballen amb persones amb discapacitat

Encara que es pugui tractar d’una decisió temporal, circumscrita als mesos d’estiu i amb la finalitat d’optimitzar els recursos de la conselleria, desconeixem les intencions reals de la consellera Catalina Cirer i ens oposam radicalment a aquesta manera d’actuar des de les institucions públiques. El nostre grup municipal sempre ha defensat el paper de Manacor com a capital de la comarca de Llevant i, per tant, som un municipi que ha d’oferir els mateixos serveis i prestacions que existeixen a Palma, de manera que els habitants del llevant mallorquí s’evitin desplaçaments feixucs a la capital i, especialment, durant la temporada turística.

I si Manacor reclama i reivindica aquest servei com a essencial i insubstituïble, també és perquè al municipi s’hi ubiquen reconegudes entitats del Tercer Sector com Aproscom i Estel de Llevant, que des de fa molts d’anys treballen amb persones amb discapacitat. El rerefons centralitzador de la mesura que es vol implementar la propera setmana crea una alarma social i recorda a les polítiques practicades pel Govern Bauzá durant la legislatura 2011-2015, que s’han demostrat, amb el temps, totalment desencertades.

La descentralització territorial dels equips de valoració de discapacitat és fonamental per diverses raons. En primer lloc, perquè assegura l’accessibilitat i la proximitat d’un servei públic essencial i redueix la necessitat de desplaçaments llargs i costosos fins als centres principals. Això és especialment rellevant en una illa com Mallorca, on la distribució geogràfica pot dificultar l'accés equitatiu als serveis. En segon lloc, la descentralització permet reduir temps d'espera, ja que una millor distribució dels recursos pot ajudar a descongestionar els centres urbans principals, com Palma i ofereix un servei més àgil i eficient als usuaris.

A més, els centres descentralitzats permeten una atenció més propera i personalitzada, ajustant-se millor a les necessitats específiques de les comunitats locals. Els professionals poden conèixer millor el context local i proporcionar valoracions més adequades. Per altra banda, la descentralització contribueix a una major inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat i facilita el seu accés a serveis essencials sense les barreres logístiques que poden comportar els desplaçaments a zones més llunyanes. Per acabar, la descentralització és sinònima d’equitat territorial i permet distribuir els serveis públics de manera justa entre la geografia mallorquina, al mateix temps que combat la desigualtat territorial i assegura que totes les persones, independentment de la seva ubicació, tinguin els mateixos drets.

En conclusió, la descentralització dels equips de valoració de discapacitat a Mallorca, amb centres a Manacor i a Inca, és un pas fonamental cap a un sistema de serveis socials més just, accessible i eficient, la qual cosa beneficia tant als usuaris com als professionals implicats.

Per tots els motius anteriorment exposats, proposam al Ple de l’Ajuntament de

Manacor els següents ACORDS:

1. L’Ajuntament de Manacor rebutja la decisió de la conselleria de Famílies i Afers Socials de deixar de prestar el servei de valoració de discapacitat a les oficines de Manacor i Inca.

2. L’Ajuntament de Manacor defensa i reivindica la descentralització dels serveis públics com a model territorial just, accessible i eficient.

3. L’Ajuntament de Manacor sol·licita a la conselleria de Famílies i Afers Socials que es reuneixi amb caràcter urgent amb les administracions afectades i les entitats del Tercer Sector que treballen amb persones amb discapacitat per donar les explicacions oportunes.

4. L'Ajuntament de Manacor insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el personal de valoració de discapacitat i dependència, així com avançar en la millora salarial del conjunt del personal de dependència. Manacor, 30 de maig de 2024. Núria Hinojosa Abenza. Portaveu del PSIB-PSOE Manacor.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manacorense
Que es que no tenéis Sillas para todos y todas? Aquí sempre seuen ses mateixes.