En concret, s’han canviat els requisits per poder tenir accés
Inca triplica les ajudes a 379 famílies nombroses en l’IBI amb aquesta nova regulació el consistori passarà a concedir bonificacions en la quantitat de 53.189 €, en l’exercici de 2024
Abans d’aquesta modificació de l’ordenança, el consistori de la capital del Raiguer atorgava un 90% de bonificació a les famílies que complien determinats requisits establerts en el text
AGENCIA MANACORNOTICIAS 22/11/2023 - 09:58:00
Amb aquesta modificació de la regulació de la bonificació per família nombrosa l’Ajuntament d’Inca disminuirà de forma estimada la recaptació per l’Impost de Béns Immobles en la quantitat de 53.189,74 €

Inca triplica les ajudes a famílies nombroses en l’IBI. Es calcula que un total de 379 famílies podran sol·licitar aquest descompte ja en 2024, mentre que en 2023 l’ajuda va beneficiar només a 110 famílies. L’Ajuntament d’Inca ha aprovat una modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles amb la finalitat d’ampliar les bonificacions per família nombrosa. En concret, s’han canviat els requisits per poder tenir accés a aquesta ajuda i d’aquesta manera s’incrementa considerablement el nombre de famílies que podran optar a aquest descompte.

Així doncs, amb aquesta nova regulació el consistori passarà a concedir bonificacions per família nombrosa a un total de 379 famílies en l’Impost sobre Béns Immobles. El descompte que s’aplicarà ara vària en funció del valor cadastral de l’immoble d’acord amb uns paràmetres que es detallen al text del reglament, concedint un major percentatge de bonificació als immobles amb menor valor cadastral.

ordenança, el consistori de la capital del Raiguer atorgava un 90% de bonificació a les famílies que complien determinats requisits establerts en el text, afectant un total de 110 famílies

Amb aquesta modificació de la regulació de la bonificació per família nombrosa l’Ajuntament d’Inca disminuirà de forma estimada la recaptació per l’Impost de Béns Immobles en la quantitat de 53.189,74 €, en l’exercici de 2024.

Abans d’aquesta modificació de l’ordenança, el consistori de la capital del Raiguer atorgava un 90% de bonificació a les famílies que complien determinats requisits establerts en el text, afectant un total de 110 famílies. Això va suposar una disminució de la recaptació per l’Impost de Béns Immobles en l’exercici de 2023 de 36.560,67 €.

Per altra part, també s’ha modificat el sistema especial de pagament i el pagament únic s’efectuarà en data 5 de maig de cada exercici, atorgant un major període de temps als subjectes passius que s’hagin acollit a aquesta bonificació.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivo Otros municipios deberían tomar nota