Més dades. Amb aquesta recollida porta a porta s'ha aconseguit reduir
El 83% dels habitatges de Felanitx, s’Horta i Cas Concos s’han apuntat a la recollida porta a porta i presentades les tres noves màquines agranadores del municipi
El 83% dels habitatges de Felanitx, s'Horta i Cas Concos, s'han sumat a la recollida de residus a domicili que es posà en marxa el passat dia 5 de febrer.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 23/02/2024 - 02:28:00
1.400 targetes d'accés a les àrees d'aportació. En el sector empresarial, s'ha informat i entregat contenidors a gairebé 500 establiments comercials.

El 83% dels habitatges de Felanitx, s’Horta i Cas Concos s’han apuntat a la recollida porta a porta. Presentades les tres noves màquines agranadores del municipi. El 83% dels habitatges de Felanitx, s'Horta i Cas Concos, s'han sumat a la recollida de residus a domicili que es posà en marxa el passat dia 5 de febrer.

Avui s'han donat a conèixer les primeres dades d'aquest servei en el marc de l'acte de presentació de les noves màquines agranadores de les vies urbanes de la localitat. A l'acte hi ha assistit la batlessa de Felanitx, Catalina Soler; el tinent de batlessa, Jaume Monserrat, Pedro Acosta, responsable de la Brigada Municipal i la representant de l'empresa Melchor Mascaró S.A., adjudicatària del servei de neteja urbana, Antònia Mascaró.

Per nuclis, el més participatiu en recollida selectiva és Cas Concos (92%), seguit de Felanitx (81%) i s'Horta (68%). En total s'han repartit 4.700 conjunts de contenidors

Per nuclis, el més participatiu en recollida selectiva és Cas Concos (92%), seguit de Felanitx (81%) i s'Horta (68%). En total s'han repartit 4.700 conjunts de contenidors (multifracció, vidre i matèria orgànica), segons les dades del passat divendres. Pel que fa als habitatges de fora vila, s'han repartit entorn de 1.400 targetes d'accés a les àrees d'aportació. En el sector empresarial, s'ha informat i entregat contenidors a gairebé 500 establiments comercials.

Més dades. Amb aquesta recollida porta a porta s'ha aconseguit reduir la mitjana de generació de residus de 170 tones a 120 tones. Si miram les dades concretes de la fracció rebuig, s'ha passat de les 150 tones setmanals de mitja a les 77 tones, això significa que sols en les dues primeres setmanes s'ha estalviat 150 tones de rebuig que es deixen de pagar a Tirme. Traduït amb euros són 21.000 euros d'estalvi. De continuar així al cap de l'any suposaria un estalvi de 270.000 euros.

Aquestes primeres dades, d'una banda, "són una evidència de la confiança dels veïns en aquest nou servei; per l'altra, els operaris estan aprenent a identificar i recollir tots els cubells. S'ha d'entendre que el nou servei obliga a estar més atent a tots els cubells existents als portals d'arreu del municipi, que no és tan senzill com fer una recollida automàtica dels punts fixos establerts, com s'ha fet fins al mes de gener. A poc a poc tothom s'anirà avesant al nou sistema”.

Pel que fa al servei de les agrenadores s’han incorporat tres noves agrenadores que faran la seva feina al municipi. Una d’elles farà feina de manera permanent al nucli de Felanitx i les altres dues s’encarregaran de Portocolom, s’Horta, Cas Concos i de la resta de nuclis costaners.

Catalina Soler, batlessa de Felanitx, ha volgut agrair la feina de l’empresa adjudicatària de la neteja viària, Melchor Mascaró. Així mateix ha afegit que “a més d’aquestes noves màquines agrenadores, que avui presentam, en les properes setmanes hi haurà la implantació de les deixalleries portàtils, tot i que estam pendents del subministrament del material”.

Pel que fa als mitjans, cal destacar que hi ha tres vehicles amb tres operaris cadascun per fer la recollida cada vespre. A més, hi ha un servei de repàs cada matí que es dedi- ca a recollir el que pugui haver quedat, sigui per error dels operaris o per tractar-se d’una fracció errònia o treta fora de l’horari establert. Ha atès més d’un milenar de cridades telefòniques i s’ha donat resposta als dubtes de tots els veïns.

Així mateix, quant a informació, S’ha atès més d’un milenar de cridades telefòniques i s’ha donat resposta als dubtes de tots els veïns. A més, el servei telefònic i la línia verda segueixen a ple funcionament, transmetent també els descuits en la recollida a l’empresa concessionària per a ajudar, cada dia més, a millorar el sistema i evitar qualse- vol errada.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado