MOCIÓ PER SOL·LICITAR EL SUPORT DEL CONSELL DE MALLORCA
Preguntas y una Moción del PSOE Manacor al Pleno: Cambio ubicación mercado; Planes Cala Varques y Centro Histórico; Valoración cobros ZPR; Atención y Gestión Bienestar Animal
Segunda. ¿En qué punto se encuentran los dos planes especiales, el de Cala Varques y el del Centro Histórico, que se empezaron a redactar durante el anterior mandato?.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 04/04/2024 - 10:21:21
Nos pueden explicar si ya se encuentran en funcionamiento las cámaras de videovigilancia de la Zona de Prioridad Residencial (ZPR) y cuál valoración lo hacen?. Manacor, 3 de abril de 2024, Nuria Hinojosa

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MANACOR. Preguntas del Grupo Municipal Socialista de Manacor para el próximo plenario del lunes día 8/04/2024: Primera. ¿A qué se debe el cambio de ubicación del mercado semanal de Manacor?. Segunda. ¿En qué punto se encuentran los dos planes especiales, el de Cala Varques y el del Centro Histórico, que se empezaron a redactar durante el anterior mandato?.

Tercera. Nos pueden explicar si ya se encuentran en funcionamiento las cámaras de videovigilancia de la Zona de Prioridad Residencial (ZPR) y cuál valoración lo hacen?. Manacor, 3 de abril de 2024, Nuria Hinojosa Abenza. Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Manacor.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista de Manacor para el próximo plenario del lunes día 8/04/2024: Primera. ¿A qué se debe el cambio de ubicación del mercado semanal de Manacor?.

MOCIÓ PER SOL·LICITAR EL SUPORT DEL CONSELL DE MALLORCA EN L’ATENCIÓ I GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES DE BENESTAR ANIMAL. A l’Assemblea de Batles i Batlesses celebrada a Alcúdia el dia 13 de novembre de 2023, s’aprovà per unanimitat una proposició sobre la necessitat d’articular subvencions, ajudes, material i suport tècnic per part del Consell de Mallorca, per poder fer front a l’augment de colònies felines i cans sense propietari al carrer, així com, en alguns casos, l’excessiva presència de coloms a zones públiques. Diversos ajuntaments com és el cas de Santa Eugènia, Felanitx, Algaida, Manacor o Campos, i també el propi president de la FELIB, intervingueren i justificaren la necessitat d’aquesta col·laboració per part del Consell de Mallorca.

La resposta en la mateixa Assemblea tant del president del Consell, el Sr. Galmés, com de la consellera de Cooperació Local, la Sra. Amate, fou positiva i donaren a entendre que estaven d’acord amb aquesta iniciativa. Tot apuntava a què el Consell actuaria i donaria suport als municipis.

Al Ple del Consell de Mallorca del mes de desembre, els Socialistes de Mallorca demanaren a la consellera de Cooperació Local, la Sra. Amate, informació sobre les ajudes als ajuntaments de Mallorca per atendre i gestionar l’augment de les poblacions felines al carrer, l’abandonament de cans i la proliferació de coloms als municipis. Amb la seva resposta va confirmar no tenir cap intenció de donar suport als municipis de Mallorca pel que fa a aquesta qüestió, que és competència únicament municipal.

Al Ple de l’Ajuntament de Manacor del mes de març el Partit Popular va presentar una moció per sol·licitar la dotació de mitjans amb motiu de l’aplicació de la Llei de Benestar Animal, que va sortir aprovada per unanimitat de tots els grups, tot i que només instava el Govern estatal a executar una sèrie de compromisos envers les entitats locals. Tot i que hi estam plenament d’acord, també pensam que és important que s’involucri a la resta d’administracions públiques en la resolució dels problemes que actualment estan assumint de forma unilateral els ajuntaments, i per aquest motiu, consideram convenient sol·licitar a través d’aquesta moció l’ajuda i el compromís del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

Davant la urgent necessitat de suport i ajuda per part dels ajuntaments de Mallorca en un tema tan cabdal per a la bona convivència entre veïnats i veïnades, així com per assegurar una gestió eficaç, sensible i ètica cap als animals sense propietari i atenent a criteris de benestar animal, proposam al Ple de l’Ajuntament de Manacor els següents ACORDS:

1. Que el Consell de Mallorca posi a l’abast del ajuntaments de l’illa els recursos, mitjans, eines i procediments necessaris per tal que aquests puguin realitzar una gestió eficaç i alhora sensible i atenent a criteris de benestar dels animals abandonats al carrer.

2. Que el Consell de Mallorca reuneixi les diferents entitats i associacions que treballen en l’àmbit del benestar animal per posar en comú i consensuar les línies d’ajuda que s’han d’implementar per garantir el compliment de la llei.

3. Que el Govern de les Illes Balears, mitjançant l’EBAP, organitzi cursos de formació específica dirigida als funcionaris municipals sobre aquesta qüestió.

4. Traslladar a la FELIB, al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears aquests acords.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado