A Dª. Bàrbara Llinàs dels veïns de Son Negre.
Manacor: Diversos veïns de Son Negre han manifestat que volen fer aportacions econòmiques per ajudar a l’obra que s’haurà de fer que es preveu costosa
La segona part serà més complexa, ja que la construcció està afectada per una maranya de lleis. Per un costat, el grau de protecció que té l’edifici demana que s’ha de reconstruir tal com estava.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/04/2024 - 14:01:00
Església per evitar fer mes mal als “retaulets” i, després, esbucar des de dalt les parts que pengen i amenacen de caure per tal de poder fer feina amb seguretat i, posteriorment, buidar d’enderrocs i de suro.

Padre Antoni Amoros: “Déu me’n guad d’un ja està fet” deim els mallorquins. Ho vaig dir públicament el dia de les completes i ofici de St. Antoni: “La volta marca un crui longitudinal i és la segona prioritat constructiva a tenir en compte després de poder arreglar les deficiències als edificis adjunts a l’Església dels Dolors”.

Era un crui que s’havia marcat tota la vida, fa 4 anys intervingueren constructors i tècnics i ningú ens va advertir que fos perillós fins a aquest punt. Fa 4 anys sí que hi havia filtracions d’aigua i s’arreglaren. Ara no n’hi havia. Les bigues, perfectament identificables entre els enderrocs, no mostren cap signe d’estar podrides per humitat ni estan significativament afectades per insectes.

Per això, d’acord amb ells, la parròquia ha obert un compte per poder recollir aportacions. Es podran fer als següents llocs: Al compte de Caixabank ES41 2100 0051 7502 0062 9287. A les sagristies de les parròquies.

Pareix clar que el problema era d’una volta inconsistent des del dia que es va fer i que ha anat evolucionant fins el dia que ha col·lapsat. Una prova és que el crui de les voltes antigues, el de tota la vida, mai va afectar a la volta de mes cap al portal, feta posteriorment i que sí que és consistent per ella mateixa i per això no ha cruiat ni ha caigut.

La primera actuació que es proposarà a les autoritats serà apuntalar els dos arcs subsistents. Després omplir de suro l’Església per evitar fer mes mal als “retaulets” i, després, esbucar des de dalt les parts que pengen i amenacen de caure per tal de poder fer feina amb seguretat i, posteriorment, buidar d’enderrocs i de suro.

La segona part serà més complexa, ja que la construcció està afectada per una maranya de lleis. Per un costat, el grau de protecció que té l’edifici demana que s’ha de reconstruir tal com estava. Però per altre costat, mai cap autoritat permetria construir una volta idèntica a la que hi havia que era inconsistent i teòricament no s’aguantava.

Per altre costat, diversos veïns de Son Negre han manifestat que volen fer aportacions econòmiques per ajudar a l’obra que s’haurà de fer que es preveu costosa. Per això, d’acord amb ells, la parròquia ha obert un compte per poder recollir aportacions. Es podran fer als següents llocs: Al compte de Caixabank ES41 2100 0051 7502 0062 9287. A les sagristies de les parròquies. A Dª. Bàrbara Llinàs dels veïns de Son Negre.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado